Việt Nam: Chấm dứt đàn áp kiểu “Tà đạo” đối với các tín đồ Cơ đốc giáo người Thượng

Hoa Kỳ và các Nhà Tài trợ Quốc tế cần Yêu cầu Việt Nam Tôn trọng Quyền Tự do Tín ngưỡng

HRW – (Bangkok) – Hôm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong một bản phúc trình mới công bố rằng hành vi đàn áp các tín đồ Cơ đốc giáo người Thượng ở Tây Nguyên của chính quyền Việt Nam thể hiện sự vi phạm rộng lớn hơn đối với các cộng đồng tôn giáo thiểu số trong nước. Người đứng đầu đảng cầm quyền, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự kiến sẽ tới thăm thủ đô Washington, DC vào đầu tháng Bảy.

Một phụ nữ người Thượng ngồi ở cửa một “nhà thờ tại gia” trong thôn Kret Krot, Tây Nguyên, Việt Nam, ngày 26 tháng Chín năm 2013.

Một phụ nữ người Thượng ngồi ở cửa một “nhà thờ tại gia” trong thôn Kret Krot, Tây Nguyên, Việt Nam, ngày 26 tháng Chín năm 2013.

© 2013 AP Photo/Chris Brummitt

Bản phúc trình dài 33 trang, “Đàn áp các nhóm tôn giáo ‘Tà đạo’: Vi phạm nhân quyền đối với người Thượng ở Việt Nam,” được căn cứ trên các tin bài của báo chí chính thống ở Việt Nam và các cuộc phỏng vấn do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thực hiện với những người Thượng đi tị nạn ở nước ngoài. Tài liệu này mô tả sự đàn áp tôn giáo và chính trị đối với người Thượng, những người vùng cao theo các dòng tôn giáo Tin lành Đề Ga và Công giáo Hà Mòn bị chính quyền gọi là “tà đạo.” Tiếp tục đọc “Việt Nam: Chấm dứt đàn áp kiểu “Tà đạo” đối với các tín đồ Cơ đốc giáo người Thượng”

Congress Has a Plan to Defend Your First Amendment Rights After Court’s Marriage Ruling

Gay Marriage Is Now a Constitutional Right in the United States of America

On Friday, the Supreme Court issued a 5 to 4 decision in favor of same-sex unions.
Jacquelyn Martin / AP

See the Supreme Court’s decision here

Emma Green Jun 26, 2015

The first line of the U.S. Supreme Court’s decision in Obergefell v. Hodges, on the legality of same-sex marriage in the United States, is as breathtaking as it is legalistic. Tiếp tục đọc “Gay Marriage Is Now a Constitutional Right in the United States of America”

How Will the U.S. Supreme Court’s Same-Sex-Marriage Decision Affect Religious Liberty?

 

On Friday, five justices affirmed LGBT Americans’ Constitutional right to wed. The other four foreshadowed the major conflicts over religious freedom that are about to begin.
Carlos Barria / Reuters

Emma Green Jun 26, 2015

For a long time, supporters of gay marriage in the U.S. were in the minority. As early as last year, that started changing, and now, a solid majority of Americans support same-sex unions. As of Friday, they can count the Supreme Court as their ally: In a 5-4 decision, the justices ruled that LGBT individuals have a Constitutionally protected right to wed. Tiếp tục đọc “How Will the U.S. Supreme Court’s Same-Sex-Marriage Decision Affect Religious Liberty?”

Christian Bakers Respond to Government Agency’s Ties to LGBT Group

The Oregon couple who refused to bake a cake for a same-sex wedding says the case against them should be “pulled out” of the state’s administrative court system due to concerns that the government agency responsible for overseeing the trial is biased.

The Daily Signal obtained communications between Basic Rights Oregon, a prominent gay rights group, and the Bureau of Labor and Industries, which is the state agency pursuing the case against Aaron and Melissa Klein. Tiếp tục đọc “Christian Bakers Respond to Government Agency’s Ties to LGBT Group”