Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Nền kinh tế đang rất khó khăn

vnexpress.net

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, nhận xét tình hình đang khó khăn và quý II khó có đột phá về tăng trưởng.

Nhận định này được Ủy ban Kinh tế nêu khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ kết quả bổ sung phát triển kinh tế xã hội năm 2022; thực hiện các tháng đầu năm 2023, tại phiên khai mạc Quốc hội sáng 22/5.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, cho biết kinh tế có dấu hiệu xấu đi từ cuối năm 2022, kéo dài sang đầu năm 2023, kết quả là tăng trưởng GDP quý I chỉ tăng 3,32%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% năm nay, bình quân mỗi quý còn lại năm nay phải tăng khoảng 7,5%.

Những khó khăn trên thị trường tài chính, trái phiếu doanh nghiệp khiến doanh nghiệp khó tiếp cận và hầu như không huy động được vốn, dẫn tới bất động sản “đóng băng”. Các động lực chính của tăng trưởng như xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là sản xuất công nghiệp giảm, trên đà suy yếu.

“Nền kinh tế thực sự rất khó khăn”, ông nói.

Tiếp tục đọc “Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Nền kinh tế đang rất khó khăn”