South Korean solar sector contests ‘unconstitutional’ biomass incentives

Dozens of solar companies are claiming renewable energy certificates issued for “wood-burning” biomass technology are unconstitutional as most such facilities are fueled by wood pellets co-fired with coal in older power plants. A constitutional court decision is expected within two years.SEPTEMBER 30, 2020 EMILIANO BELLINI

Solar companies pointed to the coal-fired power station shutdowns triggered in the nation by air pollution last year.

Image: Hanwha Q Cells

Some 63 South Korean entities have filed a lawsuit at the country’s constitutional court alleging subsidies for biomass projects are unconstitutional.

Tiếp tục đọc “South Korean solar sector contests ‘unconstitutional’ biomass incentives”

Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW

Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ
Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 140/NQ-CP
Ngày ban hành 02/10/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị quyết

Tệp đính kèm:140.signed.pdf (1469357 Byte

PHÁT ĐỘNG HỢP TÁC MEKONG-HOA KỲ: MỞ RỘNG SỰ THAM GIA CỦA HOA KỲ VỚI KHU VỰC MEKONG

 (Launch of the Mekong-U.S. Partnership: Expanding U.S. Engagement with the Mekong Region)

Office of the Spokeperson – Bình Yên Đông lược dịch, Mekong-Cuulong

U.S. Department of State – September 14, 2020

Hoa Kỳ, Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam tái xác nhận mối quan hệ lâu đời của mình qua việc phát động Hợp tác Mekong-Hoa Kỳ (Mekong-US Partnership (MUSP)) hôm 11 tháng 9.  Hoa Kỳ loan báo các kế hoạch, cộng tác với Quốc hội Hoa Kỳ, để gia tăng hỗ trợ cho quyền tự trị, độc lập kinh tế, cai quản tốt, và tăng trưởng khả chấp của các quốc gia đối tác Mekong, quan niệm rằng giữ gìn các giá trị nầy cũng quan trọng cho sự hoàn kết và hiệu quả của ASEAN [Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ĐNA)].

Tiếp tục đọc “PHÁT ĐỘNG HỢP TÁC MEKONG-HOA KỲ: MỞ RỘNG SỰ THAM GIA CỦA HOA KỲ VỚI KHU VỰC MEKONG”

HOA KỲ NÓI TRUNG HOA PHẢI “CHỊU TRÁCH NHIỆM” VỀ CÁC ĐẬP MEKONG TẠI PHIÊN HỌP NGOẠI TRƯỞNG CỦA KHU VỰC

Sunday, September 27, 2020

 (US says China has to be made ‘accountable’ for Mekong dams at meeting with region’s foreign ministers) 

Kyodo – Bình Yên Đông lược dịch, Mekong-Cuulong

South China Morning Post – 12 September 2020

Người dân đi thuyền trên sông Mekong ở Phnom Penh, Cambodia. [Ảnh: EPA]

•           Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Stephen Biegun dùng phiên họp để tố cáo Trung Hoa về hạn hán đang xảy ra ở vùng hạ lưu Mekong

•           Tuy nhiên, một viên chức Thái nói phiên họp có mục đích thảo luận các biện pháp để “tăng cường hợp tác qua Sáng kiến Hạ lưu Mekong (Lower Mekong Initiative (LMI))”

Tiếp tục đọc “HOA KỲ NÓI TRUNG HOA PHẢI “CHỊU TRÁCH NHIỆM” VỀ CÁC ĐẬP MEKONG TẠI PHIÊN HỌP NGOẠI TRƯỞNG CỦA KHU VỰC”

United States closes immigration door to communists in clear swipe at China

Yahoo! News

Keegan Elmer South China Morning Post 4 October 2020

TĐH: This will affect Vietnam

The United States has released guidance on its immigration laws that will make it almost impossible for members of a Communist party or similar to be granted permanent residence or citizenship of America.

Tiếp tục đọc “United States closes immigration door to communists in clear swipe at China”