Báo cáo về tình trạng giáo dục đại học ngành kỹ thuật công nghệ trên toàn cầu

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét tình trạng mới nhất của giáo dục đại học các ngành kỹ thuật trên toàn cầu. Nghiên cứu được thực hiện nhằm báo cáo cho Khoa Chuyển đổi giáo dục các ngành kỹ thuật mới (NEET) thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sáng kiến này ​​có nhiệm vụ phát triển và cung cấp một chương trình giáo dục kỹ thuật đại học hàng đầu thế giới tại trường đại học.

Nghiên cứu được cấu trúc thành hai giai đoạn, cả hai đều sử dụng các phương pháp phỏng vấn trực tiếp một-một làm công cụ thu thập bằng chứng chính:

Giai đoạn 1 được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2016, Giai đoạn 1 đã cung cấp một bức tranh khái quát về đột phá tiên tiến của giáo dục kỹ thuật toàn cầu và cách thức phát triển mới nhất trong tương lai. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với 50 nhà lãnh đạo về tư tưởng toàn cầu trong giáo dục kỹ thuật và xác định các trường đại học hiện tại và mới nổi được đánh giá cao trong lĩnh vực này.

Giai đoạn 2 được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2017, Giai đoạn 2 liên quan đến nghiên cứu của bốn tổ chức được chọn và xác định trong Giai đoạn 1 là ‘tổ chức đi đầu mới nổi’ trong giáo dục kỹ thuật: Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (Singapore), Đại học College London (Anh), Đại học Charles Sturt (Úc) và TU Delft (Hà Lan).

Cùng nhau, hai giai đoạn nghiên cứu được thực hiện bằng các cuộc phỏng vấn với 178 cá nhân có kiến ​​thức chuyên sâu và kinh nghiệm về các chương trình kỹ thuật hàng đầu thế giới. Họ vẽ nên một bức tranh phong phú và đa dạng về tình trạng mới nhất trong giáo dục kỹ thuật cũng như các cơ hội và hạn chế mà ngành này phải đối mặt.

Báo cáo giải quyết năm câu hỏi chính, bốn câu hỏi đầu tiên được nêu dưới đây:

1. Trường đại học nào đang được coi là nhà “tổ chức đi đầu hiện naytrong giáo dục công nghệ kỹ thuật? Đại học Kỹ thuật Olin và MIT đều được nêu tên bởi phần lớn các nhà lãnh đạo tư tưởng được phỏng vấn trong Giai đoạn 1, là tổ chức dẫn đầu hiện nay trong giáo dục kỹ thuật. Các trường đại học được đánh giá cao khác bao gồm Đại học Stanford, Đại học Aalborg và TU Delft. Nhiều người được phỏng vấn lưu ý rằng ngành giáo dục kỹ thuật đang bước vào thời kỳ thay đổi nhanh chóng, và do đó họ dự đoán sự thay đổi đáng kể giữa các tổ chức toàn cầu trong những năm tới.

2. Trường đại học nào được coi là tổ chức mới nổi về giáo dục kỹ thuật? Một số tổ chức – bao gồm Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore, Đại học Kỹ thuật Olin, Đại học London, Đại học Công giáo Chile và Iron Range Engineering – đã được các tổ chức ở Giai đoạn 1 coi là ‘tổ chức mới nổi’ toàn cầu trong giáo dục kỹ thuật .

3. Những đặc điểm nào phân biệt giữa trường đại học dẫn đầu hiện nay và các tổ chức dẫn đầu mới nổi về giáo dục kỹ thuật? Các tổ chức được xác định là các tổ chức dẫn đầu hiện tại, giáo dục kỹ thuật có xu hướng trở thành các trường đại học dẫn đầu về nghiên cứu của Hoa Kỳ và châu Âu, phục vụ cho các nhóm sinh viên lớn. Các hoạt động giáo dục tốt được nêu bật tại các tổ chức này bao gồm thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, khởi nghiệp dựa trên công nghệ, học tập dựa trên dự án tích cực và tập trung vào sự nghiêm ngặt trong kỹ thuật cơ bản.

Nhóm các trường và tổ chức dẫn đầu mới nổi, đại diện cho một thế hệ chương trình kỹ thuật mới, nhiều chương trình được phát triển từ một bản trống hoặc sản phẩm của cải cách giáo dục có hệ thống, và thường được định hình bởi các nhu cầu và ràng buộc cụ thể của khu vực. Các đặc điểm giáo dục đặc biệt của các tổ chức đứng đầu mới nổi, bao gồm học tập dựa trên công việc, các chương trình đa ngành và nhấn mạnh kép vào thiết kế kỹ thuật và tự luận của sinh viên. Các đánh giá nghiên cứu điển hình cho thấy các chương trình của các tổ chức đứng đầu mới nổi, đã được hưởng lợi từ sự lãnh đạo học thuật mạnh mẽ và có tầm nhìn, văn hóa giảng viên về sang tạo giáo dục và các công cụ mới hỗ trợ thăm dò giáo dục và đánh giá học sinh.

4. Những thách thức nào có thể hạn chế sự tiến bộ của giáo dục kỹ thuật trong tương lai? Một loạt các rào cản tiếp tục hạn chế sự thay đổi tích cực trong giáo dục kỹ thuật trên toàn thế giới đã được xác định. Bao gồm việc sắp xếp các mục tiêu của chính phủ và giáo dục đại học, thách thức của việc cung cấp học tập chủ động lấy sinh viên làm trung tâm cho các nhóm sinh viên lớn, cấu trúc đơn ngành của nhiều trường kỹ thuật, và các hệ thống bổ nhiệm và bổ nhiệm giảng viên không được coi là thành tích giảng dạy xứng đáng.

Câu hỏi cuối cùng được nghiên cứu đưa ra là ‘Định hướng tương lai của ngành giáo dục kỹ thuật là gì?’ Dựa trên kết quả từ cả hai giai đoạn nghiên cứu, phương pháp quét đường chân trời đã được sử dụng để dự đoán cả quỹ đạo tương lai của ngành giáo dục kỹ thuật và hồ sơ của các chương trình kỹ thuật hàng đầu trong những thập kỷ tới. Kết quả thu lại chỉ ra ba xu hướng xác định.

Xu hướng được dự đoán đầu tiên là nghiêng trục toàn cầu về sự lãnh đạo giáo dục kỹ thuật. Bằng chứng từ nghiên cứu đã chỉ ra sự thay đổi trọng tâm của các chương trình kỹ thuật hàng đầu thế giới từ Bắc đến Nam bán cầu và từ các nước thu nhập cao đến các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á và Nam Mỹ. Nhiều người trong thế hệ lãnh đạo thế giới mới này sẽ được thúc đẩy bởi sự đầu tư chiến lược của chính phủ vào giáo dục kỹ thuật như một vườn ươm cho tài năng kinh doanh dựa trên công nghệ sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Dự đoán Xu hướng thứ hai là hướng tới chương trình giảng dạy kỹ thuật phù hợp với xã hội và hướng ngoại. Các chương trình giảng dạy như vậy nhấn mạnh đến sự lựa chọn của sinh viên, học tập đa ngành và tác động xã hội, cùng với bề rộng kinh nghiệm của sinh viên bên ngoài lớp học, bên ngoài các ngành kỹ thuật truyền thống và trên toàn thế giới. Mặc dù nhiều trong số các đặc điểm về giáo dục này xuất hiện trong các chương trình kỹ thuật tại các tổ chức hiện tại, thì đặc điểm mới chỉ là các hoạt động của nhóm thêm vào và bị tách riêng trong chương trình giảng dạy. Do đó, phần lớn lợi ích của những kinh nghiệm này vẫn chưa được khai thác vì chúng không được kết nối với các thành phần ngoại khóa khác, sinh viên không được khuyến khích phản ánh và áp dụng những gì đã học được trong các lĩnh vực khác của chương trình. Trái ngược với các tổ chức dẫn đầu hiện tại, nhiều tổ chức được xác định là các tổ chức đứng đầu mới nổi về giáo dục kỹ thuật thường mang đến những trải nghiệm ngoại khóa đặc biệt, lấy học sinh làm trung tâm trong một phương pháp giáo dục tích hợp và thống nhất. Trong hầu hết các trường hợp, chương trình giảng dạy của họ được thiết kế từ một bản trống hoặc là kết quả của một cải cách hệ thống gần đây. Các kinh nghiệm như học tập dựa trên công việc và các dự án thiết kế phù hợp với xã hội được đưa vào các chương trình theo cách cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự tự suy nghĩ của sinh viên và một lộ trình cho sinh viên để bối cảnh hóa và áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng mà họ đã đạt được ở nơi khác chương trình giáo dục. Tuy nhiên, rất nhiều trong số những hình mẫu tổ chức dần đầu mới nổi này – chẳng hạn như tại Olin College of Engineering and Iron Range Engineering – phục vụ cho nhóm sinh viên tương đối nhỏ. Những đổi mới quan trọng có khả năng xác định chương tiếp theo cho giáo dục kỹ thuật là các cơ chế mà các đặc điểm có thể được tích hợp trong toàn bộ chương trình giảng dạy theo quy mô: được phân phối cho các nhóm sinh viên lớn trong ngân sách hạn chế. Theo lời của một nhà lãnh đạo tư tưởng:

Giai đoạn tiếp theo trong phát triển giáo dục kỹ thuật là do phần còn lại của chúng ta để tìm ra cách chúng ta có thể cung cấp loại chất lượng giáo dục này theo quy mô rộng.

Do đó, xu hướng thứ ba được dự đoán cho lĩnh vực này là sự xuất hiện của một thế hệ lãnh đạo mới trong giáo dục kỹ thuật, cung cấp các chương trình giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm theo quy mô lớn. Các nghiên cứu trường hợp được xem xét trong Giai đoạn 2 chỉ ra một số tổ chức đã phát triển một mô hình như vậy, trong đó sự gắn kết và tích hợp ngoại khóa này được thực hiện thông qua một cột sống liên kết của các dự án thiết kế. Ví dụ, chương trình giảng dạy của Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore được cung cấp thông qua các dự án thiết kế đa ngành, theo ngữ cảnh và tích hợp việc học qua các khóa học và nhiều năm học. Một ví dụ thứ hai là chương trình giảng dạy Kỹ thuật UCL, cấu trúc hai năm đầu tiên học theo chu kỳ năm tuần, trong đó sinh viên dành bốn tuần để có được một loạt kiến ​​thức và kỹ năng mà sau đó họ bối cảnh hóa và áp dụng trong dự án thiết kế chuyên sâu kéo dài một tuần. Những người được phỏng vấn cũng cho rằng, về lâu dài, một số chương trình kỹ thuật hàng đầu thế giới sẽ ngày càng cung cấp việc học tập trung cho sinh viên cho các nhóm sinh viên lớn thông qua sự kết hợp giữa học tập trực tuyến cá nhân ngoài trường và học tập theo kinh nghiệm tại trường:

Đây là tương lai của lĩnh vực này, nơi chúng ta đặt sinh viên vào trung tâm và sử dụng các tài nguyên để tạo điều kiện cho các dự án nhóm và kinh nghiệm thực tế, sau đó đưa chương trình giảng dạy trực tuyến lên.

Một số tổ chức đã đi lên với một mô hình giáo dục như vậy. Đáng chú ý nhất là một trong những tổ chức nghiên cứu, CSU Engineering tại Úc. Chương trình năm năm rưỡi mới thành lập này kết hợp giáo dục trong khuôn viên 18 tháng, tập trung xung quanh một loạt các thách thức dựa trên dự án, với bốn năm học ngoài trường, học tập dựa trên công việc. Hầu hết tất cả nội dung kỹ thuật – bao gồm cả kiến ​​thức và kỹ năng – được phân phối trực tuyến và được truy cập độc lập bởi các sinh viên, khi họ cần. Chương trình này được mô tả là “đã hoàn toàn làm cho chúng ta nghĩ lại về những gì giáo dục kỹ thuật được định nghĩa” với khả năng trở thành “một tổ chức rất có ảnh hưởng, nếu họ có thể làm được điều đó.”

Kết hợp lại, các phản hồi nghiên cứu cho thấy ngành giáo dục kỹ thuật đang bước vào thời kỳ thay đổi nhanh chóng và cơ bản, nơi các chương trình được đánh giá cao nhất thế giới sẽ không còn giới hạn trong các nhà lãnh đạo nghiên cứu toàn cầu và các chương trình nhỏ. Điều này đặt bối cảnh cho sự xuất hiện của những người chơi mới từ mọi nơi trên thế giới sẽ đặt ra chuẩn mực tương lai về giáo dục kỹ thuật xuất sắc.

1. Bối cảnh nghiên cứu

Vào tháng 6 năm 2016, MIT đã đề xuất chương trình Chuyển đổi giáo dục kỹ thuật mới (NEET), một sáng kiến ​​với nhiệm vụ phát triển và cung cấp một chương trình giáo dục kỹ thuật đại học hàng đầu thế giới tại trường đại học. Dựa trên thiết lập các thế mạnh giáo dục của MIT, NEET đáp ứng nhu cầu tập trung vào các máy móc và hệ thống mới trong giáo dục kỹ thuật.

Tầm nhìn NEET được xây dựng dựa trên ba trụ cột:

• Một phương pháp giáo dục được củng cố bởi tính tổng hợp và sáng tạo trong thiết kế;

• Cung cấp giáo dục tích hợp các phương pháp sư phạm hiện đại hiệu quả và phù hợp, được hỗ trợ bởi một chương trình giảng dạy linh hoạt;

• Một cấu trúc giáo dục phản ánh những thách thức đối với kỹ thuật trong thế kỷ 21.

Để thông báo về chương trình cải cách này, MIT đã tiến hành một nghiên cứu điểm chuẩn về tình trạng toàn cầu của nghệ thuật trong giáo dục kỹ thuật đại học. Nghiên cứu đã giải quyết năm câu hỏi quan trọng:

1. Những trường đại học nào trên toàn thế giới được coi là tổ chức dẫn đầu hiện tại về giáo dục công nghệ kỹ thuật?

2. Những trường đại học nào trên toàn thế giới được coi là tổ chức dẫn đầu mới nổi giáo dục kỹ thuật?

3. Những đặc điểm nào phân biệt các tổ chức dẫn đầu toàn cầu, hiện tại, và các các tổ chức đi đầu mới nổi về giáo dục kỹ thuật?

4. Những thách thức chính nào có thể kìm hãm tiến trình toàn cầu của giáo dục kỹ thuật trong tương lai?

5. Định hướng tương lai cho ngành giáo dục kỹ thuật toàn cầu là gì?

Cùng với việc hỗ trợ các cải tiến và cải cách ngoại khóa đang diễn ra tại MIT, nghiên cứu này được thiết kế để thông báo cho cộng đồng giáo dục kỹ thuật toàn cầu và hỗ trợ thay đổi giáo dục tích cực trên toàn thế giới.

Nghiên cứu tập trung vào giáo dục kỹ thuật ở cấp đại học. Phạm vi của nó không bao gồm nghiên cứu giáo dục / học bổng, nghiên cứu sau đại học hoặc các yếu tố khác không liên quan trực tiếp đến chất lượng giáo dục đại học như kinh nghiệm của các sinh viên theo học.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhà tư vấn giáo dục đại học độc lập. Thông tin chi tiết về nền tảng và kinh nghiệm của cô có thể được tìm thấy tại trang website , http://www.rhgraham.org.

2. Cách tiếp cận nghiên cứu

Nghiên cứu được cấu trúc thành hai giai đoạn, cả hai đều sử dụng phương pháp phỏng vấn một-một làm công cụ thu thập câu trả lời chính:

Giai đoạn 1 đã sử dụng kết quả phỏng vấn từ 50 chuyên gia dẫn đầu toàn cầu trong giáo dục kỹ thuật để đưa ra một bức tranh tổng thể về giáo dục kỹ thuật toàn cầu và một cái nhìn chân thực về cách thức phát triển của nghệ thuật trong tương lai;

Giai đoạn 2 liên quan đến việc đánh giá nghiên cứu của bốn tổ chức được lựa chọn đã được xác định trong Giai đoạn 1 có đúng là “tổ chức dẫn đầu mới nổi” về mảng giáo dục kỹ thuật.

Cùng với nhau, hai giai đoạn nghiên cứu được thu thập qua các cuộc phỏng vấn với 178 cá nhân có kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên sâu về một số chương trình kỹ thuật hàng đầu thế giới. Như vậy, họ vẽ nên một bức tranh phong phú và đa dạng về tình hình mới nhất trong giáo dục kỹ thuật cũng như các cơ hội và hạn chế mà ngành này phải đối mặt.

Trong cả hai giai đoạn thực hiện, các cuộc phỏng vấn theo dạng một đối một, thường với thời lượng một giờ và bằng tiếng Anh. Trích dẫn từ nghiên cứu của 178 người được phỏng vấn được sử dụng trong toàn bộ báo cáo để minh họa các quan điểm và chủ đề phổ biến . Danh tính của người được phỏng vấn được bảo vệ; các cuộc phỏng vấn diễn ra với việc hiểu rằng thông tin hoặc ý kiến ​​sẽ không được quy cho các cá nhân được nêu tên trong báo cáo trừ khi được phép của người được phỏng vấn.

Thông tin chi tiết về cách tiếp cận được thực hiện trong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 được cung cấp trong hai tiểu mục tiếp theo.

2.1. Cách tiếp cận giai đoạn 1

Được tiến hành từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2016, Giai đoạn 1 đã tìm cách xác định các chương trình kỹ thuật được đánh giá cao nhất thế giới và đặc điểm của cách tiếp cận các tổ chức được xếp hạng hàng đầu này. Nghiên cứu này tập trung vào cả các tổ chức đứng đầu hiện tại, cũng như các tổ chức đi đầu mới nổi, trong lĩnh vực và đã thực hiện phỏng vấn với 50 cá nhân được công nhận là các chuyên gia đứng đầu toàn cầu trong giáo dục kỹ thuật. Nhóm các chuyên gia này bao gồm những người tiên phong trong nghiên cứu giáo dục kỹ thuật, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực này và các nhà lãnh đạo đại học có kinh nghiệm trực tiếp trong việc cung cấp các chương trình giáo dục kỹ thuật được đánh giá cao nhất thế giới. Bằng cách tập hợp các quan điểm và hiểu biết của nhóm các chuyên gia quốc tế đáng kính này, nghiên cứu đã cung cấp một bản đồ thực hành tốt nhất toàn cầu trong giáo dục kỹ thuật và định hướng tương lai của lĩnh vực này.

Những tiêu chí ban đầu của phỏng vấn được xác định thông qua việc xem xét các tài liệu và kiến ​​thức của tác giả về mạng lưới giáo dục kỹ thuật quốc tế. Phương pháp “cầu tuyết lao dốc” hay lấy mẫu phỏng vấn theo kiểu giới thiệu mạng lưới đã được sử dụng để xác định các cá nhân tiếp theo được phỏng vấn, cùng với nhóm ban đầu bằng cách yêu cầu các chuyên gia tư tưởng hàng đầu quốc tế chỉ định những người nên được phỏng vấn cho nghiên cứu. Ưu tiên các chuyên gia được chỉ định bởi ba hoặc nhiều người được phỏng vấn

Tổng cộng có 50 lãnh đạo tư tưởng từ 18 quốc gia đã được phỏng vấn thành công. Vị trí địa lý của họ được chỉ ra trong Biểu đồ 1. Những người được phỏng vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ đại diện cho nhóm chuyên gia chiếm đa số, là trọng số phản ánh tần suất các cá nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ được đề xuất làm nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu. Một danh sách đầy đủ của 50 cá nhân được phỏng vấn cho nghiên cứu được cung cấp trong Phụ lục A.1.

Một bộ câu hỏi chung đã được hỏi cho tất cả những người được phỏng vấn (như được cung cấp trong Phụ lục A.2) với các câu hỏi bổ sung dành cho các cá nhân có kiến ​​thức chuyên môn liên quan (trong các lĩnh vực như thiết kế kỹ thuật hoặc đo lường tác động giáo dục).

Các cuộc phỏng vấn được bổ sung bằng cách xem lại tài liệu nhanh và xem xét về tình trạng gần nhất của giáo dục kỹ thuật. Tổng hợp kiến ​​thức hiện tại này đã được sử dụng để cung cấp thông tin theo ngữ cảnh về các chương trình thực hành tốt nhất được nêu bật trong các cuộc tham vấn. Các cuộc tham vấn bổ sung đã được thực hiện với chín cá nhân để thu thập thông tin về các phương pháp sư phạm cụ thể hoặc các chi tiết lập trình đã được nêu bật là các lĩnh vực đặc biệt quan tâm trong các cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo tư tưởng.

2.2. Cách tiếp cận Giai đoạn 2

Giai đoạn thứ hai của nghiên cứu tập trung vào bốn ‘tổ chức dẫn đầu mới nổi’ về giáo dục kỹ thuật, được xác định bởi các nhà lãnh đạo tư tưởng được phỏng vấn trong Giai đoạn 1. Phần 7 của báo cáo mô tả các tiêu chí được sử dụng để chọn các chương trình được đề cử làm nghiên cứu điển hình – Đại học Công nghệ Singapore và Design (SUTD), trường kỹ thuật tại Đại học College London (UCL Engineering), trường kỹ thuật tại Đại học Charles Sturt (CSU Engineering) và Đại học Công nghệ Delft (TU Delft).

Một lời mời chính thức đã được gửi đến từng trường đại học được chỉ định, bảy tỏ mong muốn được sự cho phép để tiến hành nghiên cứu. Những lời mời này viết rằng các tác giả sẽ đảm bảo việc đánh giá hoàn thành nghiên cứu.

Mỗi nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian sáu đến tám tuần từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2017. Phương pháp thu thập dữ liệu chính được sử dụng cho mỗi nghiên cứu là các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc một-một với nhiều bên liên quan tới chương trình đại học. Tổng cộng có 133 cuộc phỏng vấn một-một được thực hiện trong tất cả bốn nghiên cứu trường hợp, với từ 31 đến 37 cuộc phỏng vấn một-một được thực hiện trong mỗi nghiên cứu.(1) Phần lớn các cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ, được thực hiện trực tiếp trong suốt chuyến thăm tới các trường đại học. Tại các địa điểm không thể tới, các cuộc phỏng vấn đã được thực hiện từ xa qua điện thoại hoặc Skype. Trong các trường hợp được yêu cầu, câu hỏi phỏng vấn đã được cung cấp trước.

Nhóm các mục tiêu ban đầu để phỏng vấn được xác định thông qua việc xem xét tài liệu cũng như thông qua các khuyến nghị từ những người được phỏng vấn từ Giai đoạn 1 và các liên lạc chính từ tổ chức nghiên cứu. Kết quả từ phỏng vấn đầu tiên này đã được sử dụng để xác định những người được phỏng vấn thêm, để đảm bảo rằng một loạt các quan điểm và vai trò được thể hiện. Những người được phỏng vấn nghiên cứu được chọn từ bốn nhóm liên quan (xem Bảng 2):

• Những người đã và đang là nhà lãnh đạo học thuật đại học, bao gồm hiệu trưởng trường đại học, trưởng khoa và lãnh đạo chương trình (nếu thích hợp);

• Những người đã và đang là giảng viên đại học, trong cả hai vai trò giảng dạy và giảng dạy và nghiên cứu, và đại diện từ các chức năng giảng dạy và học tập của trường đại học;

• Sinh viên đại học và cựu sinh viên;

• Các bên liên quan bên ngoài, bao gồm các thành viên của chính phủ quốc gia, các trường đại học trong khu vực và quốc gia, các đối tác công nghiệp / đại học và các nhà tuyển dụng sau đại học.

———————————-

1 Cần lưu ý rằng năm cá nhân được phỏng vấn trong Giai đoạn 1 của nghiên cứu đã được phỏng vấn lần thứ hai để tham khảo một trong các nghiên cứu điển hình của Giai đoạn 2. Vì lý do này, tổng số người được phỏng vấn được liệt kê cho cả hai giai đoạn của nghiên cứu được hiển thị là 178 thay vì 183.

 

Để bảo vệ danh tính, danh tính của những người được phỏng vấn trong Giai đoạn 2 vẫn được giữ bí mật. Trong các chuyến thăm tại chỗ đến các tổ chức nghiên cứu trường hợp, phản hồi của các bên liên quan đã được thu thập từ các nhóm nhỏ giảng viên và sinh viên, thông qua các cuộc thảo luận kiểu tập trung không chính thức. Số lượng cá nhân được tư vấn trong các cuộc thảo luận nhóm như vậy được bao gồm ở dưới cùng của Bảng 2.

Biểu đồ 1. Phân tích người được phỏng vấn theo địa điểm

Bảng 2. Phân bổ những người được phỏng vấn theo nhóm các bên liên quan cho từng nghiên cứu

Các nhóm liên quan SUTD UCL

Engineering

CSU

Engineering

TU Delft
Các lãnh đạo tại trường đại học 11 9 5 9
Giảng viên đại học và các chuyên gia giáo dục 10 12 9 13
 Sinh viên đại học và cựu                   sinh viên 7 5 7 6
 Các bên liên quan bên ngoài 9 5 11 5
TỔNG 37 31 32 33
Giảng viên và sinh viên bổ sung được tư vấn theo nhóm 22 6 6  

 

Xem Toàn bộ bản tiếng Anh tại đây 

1 bình luận về “Báo cáo về tình trạng giáo dục đại học ngành kỹ thuật công nghệ trên toàn cầu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s