Asia Pacific falling behind on two thirds of SDG targets

eco-business.com 

A UN report on the region’s lack of progress towards achieving the Sustainable Development Goals by 2030 is disheartening. What’s going wrong?

The world’s most populous region has fallen behind on 37 out of 57 sustainable development targets, with no progress seen in efforts to protect the oceans and forests, reduce inequality or take action on climate change, according to a report from the UN released last week.

Liệu SDGs có ảnh hưởng đến chính sách quốc gia? Một số bài học từ MDGs

ENGLISH: Will the SDGs influence domestic policy? Some lessons from the MDGs

Với thỏa thuận đạt được về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SGDs), câu hỏi lớn tiếp theo là: chính phủ các nước có sẵn sàng sử dụng các mục tiêu này hay không?

Mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện chương trình Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), thật ngạc nhiên chúng ta vẫn chỉ biết rất ít về việc làm thế nào chính phủ các nước thực sự sử dụng các mục tiêu ở khuôn khổ quốc tế này.

Các nước đã phản hồi như thế nào trước MDGs?

Một cuộc nghiên cứu định tính mới của chính phủ 5 nước tìm thấy rằng các nước sử dụng MDGs theo 3 cách sau:
• Các nước thiết lập một cơ quan mới để theo dõi tiến trình – ví dụ như, từ năm 2012 Nigeria đã triệu tập một hội đồng quý bao gồm hơn 25 thống đốc các bang, bộ trưởng và các quan chức chính phủ khác để theo dõi tiến trình của đất nước đối với chương trình MDGs;
• Một số nước, như Indonesia, tham khảo chương trình MDGs trong chiến lược phát triển quốc gia;
• Họ nhìn nhận chương trình MDGs như là một cơ hội để minh chứng sự lãnh đạo quốc tế – các nhà chính trị ở Mexico, ví dụ như, sử dụng chương trình này để cải thiện hồ sơ của nước họ trong khu vực.

Tuy nhiên, các nước phải mất lên đến 10 năm để chuyển chương trình MDGs thành những cam kết trong hiến pháp nội bộ – các nước thường đợi đến khi họ phải làm mới những mục tiêu hiện hành trong nước trước khi chuyển sang mục tiêu mới. Những nỗ lực do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, cụ thể là Khung đánh giá Pháp lý MDG thiết lập vào năm 2010, có thể hỗ trợ những hành động cuối cùng nhanh chóng.

Chương trình MDGs đã ảnh hưởng đến những ưu tiên và ngân sách của chính phủ?

Có- nhưng cụ thể ở những nước phụ thuộc nhiều vào viện trợ. Cuộc nghiên cứu thứ hai, dựa trên phân tích về Khảo sát Nỗ lực cải cách trong Dữ liệu về viện trợ (xem số liệu tại đây), cho thấy rằng các nhà làm chính sách ở hầu hết các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước có thu nhập thấp hơn ở khu vực phụ cận của Châu phi Saharan, Đông Á và Thái Bình Dương, báo cáo rằng chương trình MDGs ảnh hưởng đến những ưu tiên về chính sách của họ.

Trong khi các nước nghèo hơn với mục tiêu đạt được điều kiện kèm theo gói viện trợ và thu hút nhiều viện trợ hơn, cuộc khảo sát cho thấy rằng chương trình MDGs ít gây ảnh hưởng ở các nước có thu nhập cao hoặc vừa. Những nước này thường sử dụng MDGs để làm mạnh thêm các ưu tiên hiện có, hơn là thay đổi chúng. Tiếp tục đọc “Liệu SDGs có ảnh hưởng đến chính sách quốc gia? Một số bài học từ MDGs”