Những Luật mà người hành nghề mại dâm thực sự muốn có

> Bài liên quan: Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm?

TED

00:30

Webcamming: the sex work revolution that no one is willing to talk about

theconversation_The development of the internet has completely transformed the way we do business; and the “oldest profession” is no exception. In a world of online chatrooms, webcam performers can market anything from conversation to explicit sex acts. And unlike pornography or prostitution, there are virtually no laws regulating this form of sex work. Tiếp tục đọc “Webcamming: the sex work revolution that no one is willing to talk about”

Tập huấn cho báo chí về mại dâm – 2 bài

  • Tập huấn cho báo chí về mại dâm
  • Nâng cao điều kiện làm việc của người lao động giải trí là phương thức hỗ trợ hiệu quả các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam

***

Tập huấn cho báo chí về mại dâm

Phòng chống HIV

Buổi hội thảo nhằm mục đích cải thiện nội dung đưa tin về mại dâm trên báo chí liên quan đến kiến thức, cách sử dụng ngôn ngữ và phương pháp tiếp cận.

Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm?

English: Will Vietnam Legalize Prostitution?

Việt Nam đang tranh luận về vấn đề – không thể tưởng tượng được 10 năm trước ở một quốc gia được thống trị bởi Khổng giáo.

Tác giả Dien Luong 13/4/2016

thediplomat – Đã quá nửa đêm và Ngô Thi Mộng Linh đã đi ngủ thì chuông điện thoạt của cô đột ngột reo. Linh biết quá rõ điều gì chờ đợi ở đầu dây kia.

“Một cô gái bán dâm – a sex worker – khẩn thiết gọi tôi đến cứu cô ấy”, Linh hồi tưởng lại trong cuộc phỏng vấn. “Khách của cô ấy đã cướp toàn bộ số tiền của cô ấy sau khi đánh đập thậm tệ cô ấy. Khi tôi đến đó, tất cả những gì cô ấy có thể làm là ôm lấy tôi và khóc”.

Công việc thường nhật của Linh tiết lộ một cái nhìn sơ bộ về những gì xảy xảy ra vô số lần đối với hàng chục nghìn người hành nghề mại dâm tại Việt Nam, những người trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực chân tay, cưỡng hiếp và HIV.

Theo một cuộc khảo sát mới đây do Viện Khoa học Lao động và Các vấn đề Xã hội trực thuộc chính phủ Việt Nam thực hiện đối với 150 người hành nghề mại dâm, gần 44%  chịu bạo lực từ khách hàng của mình. Gần 46% trong số họ không báo cáo việc bị hành hung đến chính quyền bởi vì họ không biết luật, hoặc không tin tưởng vào chính quyền. Tiếp tục đọc “Việt Nam sẽ hợp pháp hoá nghề mại dâm?”

What is it like to be trafficked to a foreign country and forced into prostitution?

What is it like to be trafficked to a foreign country and forced into prostitution? Just ask Charimaya Tamang. She survived trafficking and now advocates for other survivors

Some Days I Lived, Other Days I Died. Resilience in the face of exploitation

Charimaya Tamang knows all too well how easy it is to be trafficked in Nepal.

That’s because 22 years ago, it happened to her. At 16, Charimaya was alone cutting grass in the forest when she was ambushed by four men. After being drugged and losing consciousness, she awoke in Gorakhpur, near the Nepali/India border with her appearance completely changed — she had on makeup, a new hairstyle and different clothes.

medium – She was transported to the brothels in the Kamathipura red light district of Mumbai, India. Her captors left her in a windowless room with only a bed, table and chair, where she was forced to be a sex worker for the next 22 months.

“Some days I lived, other days I died,” says Charimaya.

Beaten, burned with cigarette butts and repeatedly raped, hope for escape slowly drifted away. Faced with deep social stigma should she ever regain her freedom, despair set in as neither outcome brought justice.

Tiếp tục đọc “What is it like to be trafficked to a foreign country and forced into prostitution?”

Will Vietnam Legalize Prostitution?

thediplomat – It was past midnight and Ngo Thi Mong Linh had already gone to sleep when her cellphone suddenly rang. Linh knew all too well what to anticipate from the other end.

“A sex worker was urging me to come to rescue her,” Linh recalled in an interview. “Her client robbed her of all her money after severely beating her up. When I was there, all she could do was embrace me and burst into tears.” Tiếp tục đọc “Will Vietnam Legalize Prostitution?”