Decoding Coral Reefs: Exploring Their Status, Risks and Ensuring Their Future

WRI.org

By Lauretta Burke and Katie Wood 

Coral reefs are an undeniably critical part of the ocean. Although these ecosystems only occupy 0.01% of the ocean floor, they support 25% of all marine life, providing crucial habitat for a myriad of fish and invertebrate species. Coral reefs also have a significant impact on coastal communities, with one billion people benefiting from their existence. They provide food and livelihoods, reduce storm surge and flood risk to coastlines across the tropics, protect against erosion and attract tourists to over 100 countries and territories.

Tiếp tục đọc “Decoding Coral Reefs: Exploring Their Status, Risks and Ensuring Their Future”

Tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 trên trái đất đang diễn ra, các nhà khoa học cảnh báo

English: Earth’s sixth mass extinction event under way, scientists warn

Các nhà nghiên cứu nói về “sự huỷ diệt sinh học” khi nghiên cứu chỉ ra hàng tỉ loài vật đã biến mất trong những thập kỷ gần đây.

Theo nghiên cứu, “sự huỷ diệt sinh học” ở động vật hoang dã trong những thập kỷ này chính là sự tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu trong lịch sử trái đất và nó đang tiếp tục diễn ra nghiêm trọng hơn nhiều so với lo sợ trước đây.

Các nhà khoa học phân tích cả 2 loại loài vật phổ biến và quý hiếm và tìm thấy hàng tỷ quần thể địa phương và khu vực đã biến mất. Điều này là hệ luỵ của sự phát triển dân số và tiêu dùng quá mức con người. Các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng sự tuyệt chủng này đe doạ sự sống còn của nền văn minh con người, và chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian ít ỏi để hành động.
Tiếp tục đọc “Tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 trên trái đất đang diễn ra, các nhà khoa học cảnh báo”

WHAT’S THE STATUS OF SOME ANIMAL POPULATIONS?

Số lượng động vật có xương sống,  như động vật có vú, chim và cá đã giảm 58% từ năm 1970 đến năm 2012. Và chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất các loài nước ngọt: trung bình, đã có một sự suy giảm  khổng lồ là 81% trong thời kỳ này .

WWF_The Living Planet Report documents the state of the planet—including biodiversity, ecosystems, and demand on natural resources—and what it means for humans and wildlife. Published by WWF every two years, the report brings together a variety of research to provide a comprehensive view of the health of the earth.

Populations of vertebrate animals—such as mammals, birds, and fish—have declined by 58% between 1970 and 2012. And we’re seeing the largest drop in freshwater species: on average, there’s been a whopping 81% decline in that time period.

The terrestrial LPI shows that populations have declined by thirty-eight percent overall between 1970 and 2012.

Tiếp tục đọc “WHAT’S THE STATUS OF SOME ANIMAL POPULATIONS?”

Bài phát biểu của thủ tướng Bhutan – đất nước hạnh phúc nhất thế giới

“Nếu các quý vị băn khoăn, không, không phải là tôi đang mặc váy đâu, và tôi cũng không nói tôi mặc gì ở trong đâu.

Đây là Gho. Đây là trang phục dân tộc của tôi. Đàn ông ở Bhutan đều mặc như thế này. Kia là trang phục của phụ nữ nước chúng tôi. Cũng giống như phụ nữ, đàn ông chúng tôi cũng mặc màu sáng, nhưng không giống như phụ nữ, chúng tôi phải để hở chân ra.

Trang phục dân tộc của chúng tôi là độc nhất. Nhưng đây không chỉ là thứ độc nhất về đất nước tôi. Lời hứa của chúng tôi về việc tiếp tục không phát thải khí nhà kính cũng là độc nhất. Và đó là điều mà tôi muốn trao đổi hôm nay – Lời hứa của chúng tôi tiếp tục không phát thải khí nhà kính.
Tiếp tục đọc “Bài phát biểu của thủ tướng Bhutan – đất nước hạnh phúc nhất thế giới”

Large-scale illegal trade in hundreds of wild-collected ornamental plants in Southeast Asia

Date:September 14, 2015

Source:National University of Singapore

Sciencedaily – Southeast Asia is a widely recognised centre of illegal wildlife trade — both as the source region for species ranging from seahorses to tigers, and as a global consumer of ivory carvings, wild pets, and traditional Chinese medicinal products.

While there are mounting efforts to tackle illegal wildlife trade, including within Singapore to reduce demand for wildlife products, the illegal trade in some species still remains undocumented.

Associate Professor Edward L. Webb, from the Department of Biological Sciences at the National University of Singapore (NUS), and NUS PhD graduate Dr Jacob Phelps, have uncovered a previously little recognised Southeast Asian wildlife trade — the illegal sale of wild-collected ornamental plants, especially orchids.

Their findings were recently published in the journal Biological Conservation in June 2015.

Uncovering the “invisible” orchid trade

The researchers conducted extensive surveys of wildlife markets across Thailand, including border markets with Laos and Myanmar, and identified more than 400 species of ornamental plants in illegal trade — species widely prized by plant enthusiasts for their beauty, fragrance and/or rarity. Over 80% of these plants traded at the markets are wild orchids. Some of these were even listed in published literature as threatened. Tiếp tục đọc “Large-scale illegal trade in hundreds of wild-collected ornamental plants in Southeast Asia”