Vườn Quốc gia Cúc Phương: 60 năm vươn tầm châu lục

NNSau 60 năm hình thành và phát triển, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã có những chương trình cứu hộ, bảo tồn, giáo dục về môi trường vươn đến tầm châu lục, thế giới.

Là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, ra đời vào năm 1962, đến nay Cúc Phương vẫn là vườn quốc gia đứng đầu cả nước về công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Với hệ giá trị đặc biệt, từ địa chất địa mạo, cổ sinh học, lâm sinh, cảnh quan và văn hóa bản địa, Cúc Phương được so sánh ngang hàng với những khu rừng nhiệt đới hàng đầu thế giới.

Tiếp tục đọc “Vườn Quốc gia Cúc Phương: 60 năm vươn tầm châu lục”

China’s Failed Covid Vaccine Nationalism

Beijing rejected foreign mRNA shots, putting its citizens at greater risk.

WSJ.com

The disaster of China’s zero-Covid policy has many contributors, starting with the Communist Party’s need for political control. One of the byproducts of that control that deserves more attention is Beijing’s vaccine nationalism, and President Xi Jinping’s decision not to offer China’s 1.4 billion citizens access to Western-made mRNA Covid vaccines.

Months into the pandemic, as vaccine manufacturers around the world began their race to develop the shots, countries including Canada and the U.S. signed contracts with multiple vaccine suppliers. The fastest and best would be deployed. But China let Communist nationalism drive its procurement decisions and rejected foreign vaccines.

That decision is still haunting the Chinese public. China’s homegrown vaccines—including Sinovac and Sinopharm—are much less effective against Covid than are the mRNA shots created by Pfizer-BioNTech and Moderna. Sinovac was much less effective initially against symptomatic Covid—only about 50%—compared with more than 90% for the mRNA vaccines.

Tiếp tục đọc “China’s Failed Covid Vaccine Nationalism”