Nhiệt điện khí LNG không dễ bùng nổ ở Việt Nam như điện mặt trời

Nhật Hạ – 12:01, 21/01/2021

TheLEADER Các dự án nhiệt điện khí LNG sẽ gặp nhiều khó khăn khi triển khai hơn so với các dự án nhiệt điện than – vốn đã phải đối mặt với tình trạng chậm tiến độ triền miên, theo Viện Kinh tế Năng lượng và phân tích tài chính (IEEFA).

Nhiệt điện khí LNG không dễ bùng nổ ở Việt Nam như điện mặt trời

Toàn cảnh một nhà máy Nhiệt điện sử dụng khí LNG.

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã nhanh chóng nổi lên là một trong những thị trường nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho phát điện tiềm năng nhất ở châu Á. 

Tuy nhiên, không dễ để điện khí LNG tạo ra bước nhảy vọt mạnh mẽ như đã từng diễn ra trong lĩnh vực điện mặt trời thời gian vừa qua, theo báo cáo mới đây của Viện Kinh tế Năng lượng và phân tích tài chính (IEEFA). Tiếp tục đọc “Nhiệt điện khí LNG không dễ bùng nổ ở Việt Nam như điện mặt trời”

Small but mighty, Pacific states have led the charge for banning nuclear weapons

Emily Defina, The Guardian

A global treaty prohibiting nuclear weapons becomes international law today. But the fight to rid the world of these dismal weapons continues.

Anti-nuclear protesters march in Pape’ete, the capital of Tahiti in French Polynesia, in 1995, denouncing French nuclear testing on Mururoa atoll.

Anti-nuclear protesters march in Pape’ete, the capital of Tahiti in French Polynesia, in 1995, denouncing French nuclear testing on Mururoa atoll. Photograph: Romeo Gacad/AFPSupported by

Thu 21 Jan 2021 19.00 GMT

In 1995, thousands of people marched peacefully hand-in-hand through the Tahitian capital of Pape’ete. The palm-lined streets were awash with songs of protest.

On a nearby shorefront, Cook Islanders had just arrived by traditional voyaging canoe: a vaka. They were there to deliver a message of solidarity with their island neighbours, en route to the nuclear test site of Moruroa.

Now that nuclear weapons are illegal, the Pacific demands truth on decades of testing Read more

These warriors, sailing at the forefront of the Pacific’s fight against nuclear weapons, delivered their message of peaceful resistance with prayers, songs and hakas.

Tiếp tục đọc “Small but mighty, Pacific states have led the charge for banning nuclear weapons”