CSIS – Southeast Asia Sit-Rep – August 11, 2016

CSIS Southeast Asia SIT-REP

This issue includes an assessment of Philippine president Rodrigo Duterte’s achievements and shortfalls during his first month in office, analysis of Duterte’s first State of the Nation address, and much more. Links will take you to the full publications, multimedia, or to registration for upcoming programs when available. To jump to a section, select one of the following:

Tiếp tục đọc “CSIS – Southeast Asia Sit-Rep – August 11, 2016”

Tiễn Mẹ Voi về với núi

>> Mỹ nhân buôn voi
>> Lễ rước dâu độc nhất vô nhị bằng 20 chú voi
>> Đại tộc nuôi Voi bên hồ Lắk
>> Đám cưới rước dâu bằng… 20 con voi

Ký sự                                                                      

Hoàng Thiên Nga-Nguyễn Quyền

Chưa bao giờ có một tang lễ đặc biệt như vậy ở Xứ Voi, với hình ảnh đàn voi tràn nước mắt quỳ lạy lần cuối một bà mẹ cả một đời tần tảo, thương yêu. Sự gắn kết bền chặt của đại gia đình Mẹ Voi, giữa những người con không cùng mẹ, với ba bà vợ thuận thảo có chung một ông chồng, cũng là điều lạ lùng hiếm thấy.

Voi cúi lạy cụ Nghĩa lần cuối
Voi cúi lạy cụ Nghĩa lần cuối

Tiếp tục đọc “Tiễn Mẹ Voi về với núi”