Vietnam’s debt-to-GDP ratio seen below 57% by 2021: HSBC

thesaigontimes.vn

Tuesday,  Jan 14, 2020,12:11 (GMT+7)
Vehicles travel on Vo Van Kiet Avenue in HCMC. This road was funded by official development assistance loans – PHOTO: VNA

HCMC – If the Vietnamese Government continues its fiscal consolidation, the public debt-to-gross domestic product (GDP) ratio could be further reduced, possibly reaching below 57% by 2021, said an HSBC report.

“Elevated public debt has fallen consistently over the years,” said the “Vietnam at a glance: The Good, the Bad and the Needed” report which the Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) released last week.
Tiếp tục đọc “Vietnam’s debt-to-GDP ratio seen below 57% by 2021: HSBC”

Các c.ty nhà nước sập sệ của Việt Nam làm nguy hại tới tăng trưởng dài hạn

English: Vietnam’s zombie companies threaten long-term growth

Thách thức lớn nhất đối với kinh tế vĩ mô Việt Nam hiện nay là duy trì tăng trưởng. Hầu hết các tăng trưởng của kỷ nguyên đổi mới đã mang lại hoặc là từ hiệu quả có được với sự ra đời của nền kinh tế thị trường (mở cửa thị trường trong nước và thương mại, nới lỏng những bó buộc về phong trào lao động và chuyển đổi đất đai) hoặc từ việc mở rộng nguồn lực của lao động kỹ năng thấp và vốn đầu từ. GDP tiếp tục tăng trưởng với tốc độ rất đáng nể phục, mặc dù thấp hơn so với dự kiến trong văn bản kế hoạch quốc gia.

Hình ảnh Một người đàn ông mang vải trên một chiếc xe máy trên một đường phố ở Lục Ngạn, Việt Nam, ngày 22 tháng 6 năm 2016. (Ảnh: AAP).
Tiếp tục đọc “Các c.ty nhà nước sập sệ của Việt Nam làm nguy hại tới tăng trưởng dài hạn”

Vietnam’s zombie companies threaten long-term growth

6 July 2016
Author: Ian Coxhead, University of Wisconsin-Madison
eastasiaforum: The biggest macroeconomic challenge facing Vietnam today is sustaining growth. Most doi moi-era growth has resulted either from efficiency gains associated with the introduction of a market economy (opening domestic markets and trade, relaxing restrictions on labour movement and land transactions) or from expanded endowments of low-skill labour and capital. GDP continues to grow at a very respectable rate, albeit lower than that projected in national planning documents.
Tiếp tục đọc “Vietnam’s zombie companies threaten long-term growth”