SANSHA CITY AND CORPORATE ACTIVITY IN THE SOUTH CHINA SEA

TĐH: Woody Island, also called Yongxing Island (simplified Chinese: 永兴岛; traditional Chinese: 永興島; pinyin: Yǒngxīng Dǎo; lit.: ‘Eternal Prosperity Island’) in People’s Republic of China (PRC) and Phu Lam Island (Vietnamese: Đảo Phú Lâm) in Vietnam, is the largest of the Paracel Islands in the South China Sea (SCS), with an area of 2.1 square kilometres (0.81 sq mi). Wooddy Island and the rest of Paracels were taken by China’s intrusion forces from The Republic of Vietnam (Việt Nam Cộng Hòa) in the Paracel Battle of Jan. 1974. War of Aggression to take a disputed territory is a violation of the Charter of the United Nations, and cannot constitute a legitimate an legal possession of the territory. See China’s Three Wars of Aggression against the Vietnamese People)

The island has been under the control of the People’s Republic of China since 1956. It is administered by Sansha, a town located on the island.

BY ZACHARY HAVER | SEPTEMBER 22, 2020
AMTI UPDATE CSIS

On August 26, the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security added 24 Chinese companies to the Entity List for their activities in the South China Sea. The bureau targeted these entities specifically for “their role in helping the Chinese military construct and militarize the internationally condemned artificial islands in the South China Sea.” On the same day, the U.S. Department of State announced visa restrictions on Chinese individuals involved in reclamation, construction, militarization, and coercion in the South China Sea. While these measures come far too late to halt China’s island building campaign in the Spratly Islands, Washington’s latest steps illuminate the influence of companies in these disputes. Corporate activity, particularly the corporate activity associated with Sansha City, supports China’s efforts to exercise administrative control over the South China Sea.

Tiếp tục đọc “SANSHA CITY AND CORPORATE ACTIVITY IN THE SOUTH CHINA SEA”

The 1974 Paracels Sea Battle: A Campaign Appraisal – Trận Hải chiến Hoàng Sa 1974

tranhoangsa

Trận hải chiến Hoàng Sa 1974.

Hộ Tống hạm Nhật Tảo HQ 10

Toshi Yoshihara. Mùa Xuân 2016. Theo U.S. Naval War College

Trần H Sa lược dịch

(Xin lưu ý, các dử liệu về trận hải chiến Hoàng sa 1974 được tác giả nêu lên trong bài viết này đều dựa chủ yếu vào các tài liệu Trung quốc; tài liệu của phía VNCH không có, ngoại trừ một vài bài viết của các sĩ quan hải quân VNCH tham dự trận đánh được trình bày bằng Anh ngữ. Như tác giả đã cảnh giác “Hãy cẩn thận về phẩm chất của các nguồn tài liệu và phương pháp đang được đề cập……Do đó, những gì theo sau đó không phải là một quan điểm trung lập”. Cho nên, người dịch mạn phép được đánh dấu những nơi mà tài liệu TQ thiếu khách quan bằng dấu hỏi kèm mẫu tự, ví dụ (a?), mong người đọc hãy khách quan nhận xét lại theo quan điểm của mình; ngoài ra các ghi chú nguồn tài liệu được tác giả đánh dấu bằng các số thứ tự rải rác trong bài viết  xin theo dỏi trong bản gốc tiếng Anh ở link giới thiệu bên trên .) Tiếp tục đọc “The 1974 Paracels Sea Battle: A Campaign Appraisal – Trận Hải chiến Hoàng Sa 1974”