Biển Đông: Việt Nam dùng dầu khí công phá đường lưỡi bò Trung Quốc

Radio France Internationale

media Một giàn khoan dầu của tập đoàn Ấn Độ ONGC ( ảnh: en.wikipedia.org)

Việt Nam đang nổi lên thành nước bạo dạn nhất trong việc chống lại yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông, thông qua hai hành động cụ thể nhắm vào đường lưỡi bò Trung Quốc, với vũ khí là quyền thăm dò dầu khí. Mỹ và Ấn Độ là hai phía hỗ trợ Việt Nam. Tiếp tục đọc “Biển Đông: Việt Nam dùng dầu khí công phá đường lưỡi bò Trung Quốc”

Extracting extra 1 million tonnes oil tough: Association

vietnamnews

Update: July, 05/2017 – 15:00

A corner of oil platform Thỏ Trắng 3. — Photo vietsea
Viet Nam News HÀ NỘI — The Government’s goal to extract another one million tonnes of crude oil by December to meet its economic growth target is challenging, the Vietnam Oil and Gas Association (VOGA) said.

At a meeting in early June with State-run corporations on stimulating economic growth, Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng asked the Vietnam National Oil and Gas Group (PVN) to add another one million tonnes of crude oil to its projected output so that the country’s GDP can record 6.7 per cent growth in 2017. Tiếp tục đọc “Extracting extra 1 million tonnes oil tough: Association”

Biển Đông-Cuộc chiến quyền lực ở châu Á – Chương 5: Dầu khí ở Biển Đông

SP – [Trích] Bill Hayton- BIỂN ĐÔNG – Cuộc chiến quyền lực ở châu Á

Chương 5

Được miếng và tay không
Dầu khí ở Biển Đông

Something and Nothing
Oil and Gas in the South China Sea

Tháng 8 năm 1990, Đông Nam Á đã trở nên rất phấn khởi về việc ‘Trung Quốc trở lại’. Đã một năm kể từ khi vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn và nhiều nhân vật có ảnh hưởng nghĩ rằng đã tới lúc quay trở lại với công việc [bang giao]. Phô trương ầm ĩ, Thủ tướng Lí Bằng, một trong những người đằng sau vụ thảm sát, đã bắt tay vào một chuyến thăm khu vực 9 ngày. Tiếp tục đọc “Biển Đông-Cuộc chiến quyền lực ở châu Á – Chương 5: Dầu khí ở Biển Đông”

Thayer background briefing: Vietnam – Exxon Mobil sign Agreements to Develop Vietnam’s Largest Gas Project


Background Briefing:
Vietnam: Exxon Mobil Signs
Agreements to Develop

Vietnam’s Largest Gas Project
Carlyle A. Thayer
January 16, 2017
[client name deleted]

Could you please provide some background and an assessment of reports that
ExxonMobile signed an agreement with PetroVietnam last week during the visit of
Secretary of State John Kerry to Vietnam. What is the significance of this deal? Tiếp tục đọc “Thayer background briefing: Vietnam – Exxon Mobil sign Agreements to Develop Vietnam’s Largest Gas Project”

Peak oil in the South China Sea (part 2)

China’s crude oil production has apparently peaked and is back to where it was at the beginning of 2010.

Fig 1: China’s crude oil production http://www.jodidb.org/

Tiếp tục đọc “Peak oil in the South China Sea (part 2)”

Peak oil in the South China Sea (part 1)

The recent deployment of missile launchers and jet fighters on Woody Island of the Paracel islands have put the spotlight on the South China Sea (SCS).

Fig 1: The 200 mile Economic Exclusion Zone claimed by China around Woody Island and the overlapping 108 nm range of the HQ-9 SAM system. Image via ISI. [Image Sat International]   http://defense-update.com/20160218_woody_island_hq9.html

In this post, we focus on oil production around the SCS. Tiếp tục đọc “Peak oil in the South China Sea (part 1)”