Tìm ra điểm sáng trong quyết định Keystone XL

English: Finding the Silver Pipelining in the Keystone XL Decision

“Dù cho Hilary Clinton có ý nói theo nghĩa này hay không, Hilary Clinton gọi đường ống Keystone XL là một “sự phân tâm” khỏi việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu – một thông điệp mà tổng Thống Obama lặp đi lặp lại khi giải thích cho quyết định từ chối của mình. Cho những ai trong chúng ta nhận ra nhu cầu bức thiết của việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và của việc đưa ra những lựa chọn khó khăn và phác thảo những chính sách rõ ràng để đưa đến những kết quả khả quan và cân bằng, thời gian, công sức và sự chú ý hướng đến Keystone XL đã thực sự là một sự phân tâm.”

Photo courtesy of rickz from https://www.flickr.com/photos/rickz/2113212191/in/photolist-4dJLmX-8AaSq8-4R2T6-ogvPnb-cHW8qL-9c4B2L-H8U2t-6YX1eb-6YWZVG-6YX1J7-4ZLHta-P4pxK-P3MCu-P4py8-P4ABV-P432S-P432b-P4ABR-P3Mgd-6YSZz2-axSvq-6hmrrn-P4ABK-5btKCU-BmhUs-9YT

Hôm nay Tổng thống Obama, sau 7 năm nghiên cứu và thảo luận, đã từ chối yêu cầu của TransCanada xin Giấy Phép của Tổng thống cho đường ống Keystone XL – một đường ống dài 1179 dặm được thiết kế để vận chuyển số lượng đến 830,000 thùng dầu một ngày sản xuất tại Canada đến một hệ thống ống dẫn tích hợp ở Mỹ. Mặc cho sự biểu tình phản đối của chính quyền Obama đối với sự kiện này, quyết định từ chối cấp giấy phép được đồn là đã được đưa ra một thời gian trước đây và quyết định công bố vào thời điểm hôm nay là một bước đi có tính toán để thắng chiếc ghế tổng thống và sự hỗ bổ sung của chính quyền từ cộng đồng môi trường trước khi đến Paris để dự các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng này. Tổng thống xác nhận rằng chấp thuận cho đường ống Keystone XL sẽ làm giảm vai trò của Mỹ với tư cách là nước đi tiên phong trong cuộc chiến khí hậu, khi trong thực tế quyết định này dường như có trọng lượng trong nước hơn là quốc tế. Thực sự, vai trò lãnh đạo của Mỹ trong cuộc chiến khí hậu được hỗ trợ mạnh mẽ hơn bởi các hoạt động Mỹ đã thực hiện như là một phần của Kế hoạch Hành động vì Khí hậu – Climate Action Plan. Tiếp tục đọc “Tìm ra điểm sáng trong quyết định Keystone XL”

Finding the Silver Pipelining in the Keystone XL Decision

  • Photo courtesy of rickz from https://www.flickr.com/photos/rickz/2113212191/in/photolist-4dJLmX-8AaSq8-4R2T6-ogvPnb-cHW8qL-9c4B2L-H8U2t-6YX1eb-6YWZVG-6YX1J7-4ZLHta-P4pxK-P3MCu-P4py8-P4ABV-P432S-P432b-P4ABR-P3Mgd-6YSZz2-axSvq-6hmrrn-P4ABK-5btKCU-BmhUs-9YT
    Nov 6, 2015
     CSIS – Today President Obama, after seven long years of study and deliberation, rejected TransCanada’s request for a Presidential Permit for its Keystone XL pipeline – a 1,179 mile pipeline designed to bring up to 830,000 barrels per day of Canadian oil to an integrated pipeline system in the United States. Despite the Obama administration’s protestations to the contrary, the decision to deny the permit is rumored to have been made for quite some time and the timing of today’s decision appears to be a calculated step to win the president and the administration additional support from the environmental community before heading off to Paris for the UN climate negotiations at the end of this month. The president asserted that approving Keystone XL would undercut the U.S. role as a climate leader, when in reality the decision likely carries more weight in domestic rather than international circles. Indeed, U.S. leadership on climate is more firmly supported by the suite of action it has taken as part of the Climate Action Plan.

    Tiếp tục đọc “Finding the Silver Pipelining in the Keystone XL Decision”