Campuchia – sàn đấu của hai đảng – 5 kỳ

  • Kỳ 1: Vừa đấu vừa đàm
  • Kỳ 2: Cuộc đấu bản đồ và lãnh thổ
  • Kỳ 3: Án mại dâm của Kem Sokha
  • Kỳ 4: Cuộc so găng Mỹ – Trung
  • Kỳ 5: Những món quà hậu hĩnh
Campuchia - Sàn đấu hai Đảng: Những món quà hậu hĩnh
Những thành viên bảo vệ môi trường của Campuchia biểu tình ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc ở Bangkok (Thái Lan) yêu cầu ngừng xây dựng thủy điện trên sông Mekong ở Campuchia – Ảnh: Reuters

Tiếp tục đọc “Campuchia – sàn đấu của hai đảng – 5 kỳ”

Đế chế kinh doanh của gia đình thủ tướng Campuchia

07/07/2016 13:08

(NLĐO) – Báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness (Anh) cho thấy gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ.

Gia đình thủ tướng Hun Sen đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Ảnh: THE PHNOMPENH POST
Gia đình thủ tướng Hun Sen đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Ảnh: THE PHNOMPENH POST

Tiếp tục đọc “Đế chế kinh doanh của gia đình thủ tướng Campuchia”

Hostile takeover

hun-sen-family Report / July 7, 2016

Global Witness

Hostile Takeover

How Cambodia’s ruling family are pulling the strings on the economy and amassing vast personal fortunes with extreme consequences for the population.

Few prime ministers have served for as long as Cambodia’s Hun Sen, in power for 30 years. Even when democratically voted out he has refused to step down, and has systematically quashed political opposition including through the murder, torture and arbitrary imprisonment of his critics.

Tiếp tục đọc “Hostile takeover”