Dự báo tình hình chính trị thế giới 2017

English: 2017 Annual Forecast

Những cú biến động chính trị cho đến năm 2017 là những biểu hiện chính trị của các lực lượng sâu hơn thế rất nhiều ở trong cuộc chơi này. Ở phần lớn các nước phát triển, xu hướng già hóa dân số và giảm năng suất được xếp lớp với sáng tạo công nghệ và sự dịch chuyển lao động đi kèm với nó. Suy thoái kinh tế của Trung Quốc đi với việc liên tục tiến hóa của những hợp phần kinh tế trong sự nền kinh tế biến động này. Đồng thời thế giới đang cố gắng đối phó với việc ngày càng giảm nhu cầu của Trung Quốc sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kỷ lục, Trung Quốc cũng dần từng bước chậm nhưng chắc di chuyển nền kinh tế của mình thành chuỗi giá trị để sản xuất và lắp ráp mà rất nhiều các yếu tố đầu vào trước đây đã từng nhập khẩu, với mục đích tăng lượng bán hàng trong nước cho chính mình. Kết hợp tất cả các lực lượng này sẽ có một tác động mạnh và lâu dài đến nền kinh tế toàn cầu và cuối cùng để hình thành hệ thống quốc tế trong nhiều thập kỷ tới. Tiếp tục đọc “Dự báo tình hình chính trị thế giới 2017”