More than 6,000 South Africa lion skeletons exported to Southeast Asia

Lions stand by a large ruler during photo-call for the annual weigh-in at London Zoo. File picture: REUTERS/NEIL HALL

businesslive.co.za_Lions stand by a large ruler during photo-call for the annual weigh-in at London Zoo. File picture: REUTERS/NEIL HALL

More than 6‚000 lion skeletons have been exported from SA to Southeast Asia in the last decade. The bones come mainly from lions killed in canned hunting — animals bred in captivity and shot by paying hunters — according to research led by a University of the Witwatersrand (Wits) academic.

More than half the lion skeletons‚ skulls‚ claws and teeth exported by SA go to Laos‚ with the rest going to Vietnam and Thailand‚ says Vivienne Williams of Wits.
Tiếp tục đọc “More than 6,000 South Africa lion skeletons exported to Southeast Asia”

Tại sao voi không bao giờ quên

It’s a common saying that elephants never forget. But the more we learn about elephants, the more it appears that their impressive memory is only one aspect of an incredible intelligence that makes them some of the most social, creative, and benevolent creatures on Earth. Alex Gendler takes us into the incredible, unforgettable mind of an elephant.

 

 

WHAT’S THE STATUS OF SOME ANIMAL POPULATIONS?

Số lượng động vật có xương sống,  như động vật có vú, chim và cá đã giảm 58% từ năm 1970 đến năm 2012. Và chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất các loài nước ngọt: trung bình, đã có một sự suy giảm  khổng lồ là 81% trong thời kỳ này .

WWF_The Living Planet Report documents the state of the planet—including biodiversity, ecosystems, and demand on natural resources—and what it means for humans and wildlife. Published by WWF every two years, the report brings together a variety of research to provide a comprehensive view of the health of the earth.

Populations of vertebrate animals—such as mammals, birds, and fish—have declined by 58% between 1970 and 2012. And we’re seeing the largest drop in freshwater species: on average, there’s been a whopping 81% decline in that time period.

The terrestrial LPI shows that populations have declined by thirty-eight percent overall between 1970 and 2012.

Tiếp tục đọc “WHAT’S THE STATUS OF SOME ANIMAL POPULATIONS?”

Nhân rộng các Sáng kiến Thương mại Sinh học có Đạo đức trong lĩnh vực Thuốc thảo dược ở Việt Nam

Mục tiêu tổng thể

Việt Nam trở thành quốc gia được quốc tế công nhận về cung cấp các sản phẩm từ hợp chất tự nhiên cho các ngành công nghiệp thuốc thảo dược và mỹ phẩm- được khai thác và chế biến theo Tiêu chuẩn tự nguyện về Thương mại Sinh học có Đạo đức (EBT).

Tiếp tục đọc “Nhân rộng các Sáng kiến Thương mại Sinh học có Đạo đức trong lĩnh vực Thuốc thảo dược ở Việt Nam”

Tác động của Hiệp định thương mại tự do Thái Lan – EU lên giống cây trồng, đa dạng sinh học và an ninh lương thực

HN – Được viết ngày Thứ ba, 22 Tháng 9 2015 04:17

biodiversity

Nếu Thái Lan chấp nhận các điều khoản về sở hữu trí tuệ đang đàm phán theo Hiệp định thương mại tự do với EU, Thái Lan sẽ phải sửa đổi Đạo luật bảo vệ giống cây trồng năm 1999 để phù hợp hơn với Công ước UPOV 1991. Điều này có thể tác động đến người nông dân, sự đa dạng sinh học và an ninh lương thực, cụ thể như sau: Tiếp tục đọc “Tác động của Hiệp định thương mại tự do Thái Lan – EU lên giống cây trồng, đa dạng sinh học và an ninh lương thực”

100 câu hỏi quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu

Panature – Mục đích chính và lý do thực hiện nghiên cứu bảo tồn là phục vụ cho đa dạng sinh học, thông qua xác định các mô thức và cơ chế, lượng hóa những thay đổi, phát hiện vấn đề hoặc thử nghiệm các giải pháp. Nhiều thành công trong công tác bảo tồn đạt được là nhờ thực tiễn hóa thành công khoa học bảo tồn vào thực tiễn bảo tồn (Robinson, 2006). Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng vẫn có sự không trùng khớp giữa những ưu tiên của các nhà nghiên cứu và nhu cầu của những người thực hiện bảo tồn (Stinchcombe và cộng sự, 2002; Linklater, 2003; Knight và cộng sự, 2008). Và một phần giải pháp cho vấn đề này là xác định nhu cầu nghiên cứu của người thực hiện bảo tồn.

Ảnh minh họa: PanNature Tiếp tục đọc “100 câu hỏi quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu”