Tại sao chúng ta biết quá ít về vi phạm nhân quyền của các tập đoàn lớn?

ENGLISH: Why do we know so little about corporate human rights abuses?

Người ta gọi đó là “chiếc máy bay trở thành một chiếc xe mui trần”. Vào năm 1988, trên chuyến bay quen thuộc từ Hilo đến Honolulu, chuyến bay 243 của hãng hàng không Aloha đã bị xì áp suất, cuốn đi phần trên của máy bay. Một tiếp viên hàng không, người duy nhất không được thắt dây an toàn, bị hút ra khỏi máy bay cùng với phần trên máy bay.

Tai nạn xảy ra là tiếng gọi thức tỉnh ngành công nghiệp hàng không. Trong nhiều năm, việc bãi bỏ nhiều quy định đã thu hút nhiều công ty vào lãnh vực này, làm gia tăng áp lực lên các hãng hàng không để mở rộng vòng đời của các máy bay và bỏ qua việc bảo trì để duy trì hoạt động của máy bay trên không.

Sau tai nạn này, các hãng hàng không và các nhà làm luật quyết định giải quyết vấn đề an toàn trực tiếp. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu mọi hãng hàng không báo cáo dữ liệu về việc bảo trì, kiểm tra và tai nạn, và lập ra những giới hạn theo luật định về số lần mỗi phương tiện được sử dụng trước khi ngưng hoạt động. Tiếp tục đọc “Tại sao chúng ta biết quá ít về vi phạm nhân quyền của các tập đoàn lớn?”

Why do we know so little about corporate human rights abuses?

Posted: 12/02/2015 12:53 pm EST

huffingtonpost – They called it “the plane that became a convertible.” In 1988, on a routine flight from Hilo to Honolulu, Aloha Airlines flight 243 depressurized mid-flight, ripping the top off the plane. A flight attendant, the only one who wasn’t strapped in, was sucked out of the plane with it.

The accident was a wake-up call for the aviation industry. For years, deregulation had attracted more companies to the sector, increasing pressure on airlines to extend the lifespan of their fleets and skip maintenance to keep them in the air.

After the accident, airlines and regulators decided to solve the safety problem head-on. The U.S. Federal Aviation Authority required every airline to report its maintenance, testing and accident data, and set statutory limits for how many times each piece of equipment could be used before it had to be retired. Tiếp tục đọc “Why do we know so little about corporate human rights abuses?”