Cơ hội cuối cùng cho Việt Nam – Du lịch bền vững

English: Vietnam’s last chance: Sustainable tourism

2017-10-09T050115Z_911570337_RC1EE87ABD80_RTRMADP_3_VIETNAM-ECONOMY-1-940x580 Xe máy trên đường phố Hanoi, Vietnam June 30, 2016. Source: Reuters/Kham

Ba mươi năm sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành chính sách “đổi mới”, mở cửa cho nền kinh tế quốc doanh và tập trung vào thị trường toàn cầu thì các chỉ số kinh tế của đất nước đã được cải thiện đáng kể. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 437,13 USD năm 1986 lên 2,185.69 USD vào năm 2016. Tỷ lệ nghèo đói cũng giảm đáng kể, từ 60% năm 1993 xuống còn 14% năm 2016. Tuy nhiên người Việt Nam đang phải trả phí cho những tiến bộ kinh tế này bằng việc đánh đổi các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các bờ biển rộng lớn của quốc gia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Tiếp tục đọc “Cơ hội cuối cùng cho Việt Nam – Du lịch bền vững”

Nha Trang nature reserve may be operated by private firm

Last update 17:01 | 12/06/2017

The central province of Khanh Hoa is considering allowing a local private firm to preserve and operate its Hon Mun Nature Reserve, one of the most famous tourist destinations in the province.

Nha Trang nature reserve may be operated by private firm, Vietnam environment, climate change in Vietnam, Vietnam weather, Vietnam climate, pollution in Vietnam, environmental news, sci-tech news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietna

Tourists in Hon Mun 

Earlier in February this year, the provincial people’s committee agreed on Hon Tam Nha Trang Sea JS Company’s proposal to manage Hon Mun Nature Reserve. The company would also provide eco-tourism tours.

The company has co-operated with Australia’s Reef Ecologic to survey the condition of the reserve. Tiếp tục đọc “Nha Trang nature reserve may be operated by private firm”

Scientists warn about danger to VN coral reefs

Last update 10:15 | 16/02/2017

VietNamNet Bridge – Coral reefs, which provide a habitat for aquatic creatures, are increasingly in danger because of human exploitation activities.

vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, TPP, US President Obama, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news, Vietnam breaking news, coral reefs, con dao, Binh Dinh

Binh Dinh province has 134km of coastline with coastal waters surrounded by small islands and a diverse ecosystem comprising coral reefs, seagrass beds and aquatic animals.

The province is rich in aquatic resources with more than 500 fish species, 38 of which have high economic value. Pelagic fish accounts for 65 percent of total reserves, about 38,000 tons, while ground fish accounts for 35 percent of total reserves, or 22,000 tons.

The province has the fleet of 7,339 fishing boats with total capacity of 980,838 CV. The sea resources and biodiversity in the locality bring a comfortable life to local people.

However, Tran Van Phuc, deputy director of Binh Dinh Agriculture Department, said the environment and local biodiversity have been seriously degrading. Tiếp tục đọc “Scientists warn about danger to VN coral reefs”