Hoàng Thành Thăng Long, quá khứ và tương lai – 3 kỳ

  • Kỳ 1: Ai khai sinh ra thành Đại La ?
  • Kỳ 2: Vì sao Hoàng thành bị chôn vùi?
  • Kỳ 3: Hà Nội ngày sau
Hanoi Citadel.jpg
Di tích trung tâm Tử cấm thành Thăng Long – Di sản thế giới UNESCO

Tiếp tục đọc “Hoàng Thành Thăng Long, quá khứ và tương lai – 3 kỳ”