Exxon Mobil’s $5-billion LNG power plant gets green light

By Dat Nguyen   October 3, 2020 | 02:30 pm GMT+7 vnexpressExxon Mobil’s $5-billion LNG power plant gets green lightAn LNG carrier seen at the port of Nakhodka, Russia. Photo by Shutterstock/VladSV.

The northern port city of Hai Phong has given approval to Exxon Mobil to build a liquefied natural gas-fired power plant.

The city People’s Committee said in a recent statement that the $5.09 billion plant will be built in two phases, each with a capacity of 2.25 gigawatts, the first going on stream in 2026-27 and the second three years later.

Tiếp tục đọc “Exxon Mobil’s $5-billion LNG power plant gets green light”

Vì sao Việt Nam cần có chiến lược nhập khẩu LNG trong dài hạn?

06:59 |05/05/2020 nangluongvietnam

 –  Trong bối cảnh nguồn cung khí trong nước suy giảm nhanh, các mỏ mới có chi phí phát triển cao, quá trình đàm phán giá khí thường kéo dài, trong khi đó nhu cầu sử dụng khí ngày càng tăng đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ để bảo đảm duy trì nguồn cung cấp khí ổn định, lâu dài cho nền kinh tế và góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, giải pháp hữu hiệu nhất là ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) như đã nêu trong Nghi quyết 55/NQ -TW của Bộ Chính trị.Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 1]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 2]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 3]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 4]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 5]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 6]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 7]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 8]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 9]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 10]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 11]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 12]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 13]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 14]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 15]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 16]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 17]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ 18]
Những vấn đề cần ưu tiên trong ‘Chiến lược phát triển năng lượng’ [Kỳ cuối]Khí tự nhiên được coi là nhiên liệu hóa thạch thân thiện hơn với môi trường vì phát thải CO2 thấp nhất tính trên cùng một đơn vị năng lượng và thích hợp để sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện công nghệ tua bin khí hỗn hợp (TBKHH). Tính theo nhiệt lượng tương đương, thì đốt khí tự nhiên sẽ sinh ra một lượng CO2 ít hơn khoảng 30% so với đốt dầu và 50% so với đốt than, còn với NOx thì có thể giảm tới 90% và bụi 100%.

Trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau COP 21 nhu cầu LNG trên thế giới tăng đáng kể. Năm 2016, khối lượng LNG buôn bán trên toàn thế giới khoảng 258 triệu tấn LNG, tăng 13 triệu tấn so với năm 2015 (5,3%) và giai đoạn 15 năm từ 2000 đến 2015 nhu cầu LNG trên thế giới tăng với nhịp độ bình quân 6,3%/năm. Theo dự báo, công suất LNG trên thế giới sẽ tăng từ 340 triệu tấn/năm (năm 2017) lên 453 triệu tấn/năm vào năm 2022.

Tiếp tục đọc “Vì sao Việt Nam cần có chiến lược nhập khẩu LNG trong dài hạn?”

ENERGYSOURCE | ISSUE 22 06 FEB 2020LNG contracting: Recent trends and the outlook for 2020

Technology to impact the future of LNG – Deloitte

Apr 01, 2019, 3 min read, pipeline

What will the liquefied natural gas (LNG) market of tomorrow look like? Today, a number of newer business models have emerged due to rapidly changing dynamics that have impacted the market, including increasing resource availability, new technologies and new sources of demand.

Tiếp tục đọc “Technology to impact the future of LNG – Deloitte”

LNG Projects Have Stalled. A New Business Model Could Help

by Chris Ross, Executive Professor, Finance, University of Houston and Justin Varghese, MBA Candidate, Bauer College of Business

Liquefied natural gas (LNG) developers and natural gas producers have depended on third parties to create demand for their product. In recent years, LNG market prices have dropped in response to a surge in supplies and roughly two million tons of LNG contracts are set to expire in the next 10 years. Promising new LNG projects cannot be financed and have stalled. Tiếp tục đọc “LNG Projects Have Stalled. A New Business Model Could Help”