South Koreans still eat a million dogs a year, but changing attitudes have cut demand

 

Click here to see video clip >>

Just 25 miles from the Olympics, the painful sight of Korea’s dog meat trade is laid bare. USA TODAY Sports

HONGSEONG, South Korea – Jasmine, Hector, Winnie and dozens more like them barked, whined and paced in their cages. Most were undernourished, with patchy and matted fur, and shivered in the biting cold of a February day.

Some cowered in meager scraps of hay as humans approached while others forced paws and damp snouts between rusty iron bars, eager for any sort of contact.

Scenes like this can still be found at thousands of farms all over South Korea, where dogs are bred in wretched settings as both pets, and as meat, for a controversial industry that consumes up to a million dogs a year, according to Korean Animal Rights Advocates, a Seoul-based non-profit group. Tiếp tục đọc “South Koreans still eat a million dogs a year, but changing attitudes have cut demand”

Advertisements

Phóng sự 3 kỳ “Chuyện chó thời nay”

  • Kỳ I – Khi chó chỉ là “cầy tơ”
  • Kỳ II – Giã từ thịt chó
  • Kỳ III – Nơi chó là… bé cưng

***

Hoàng Thiên Nga

Chả có thời nào như bây giờ: nghề thịt chó đang phát đạt rầm rộ bỗng chựng phắt lại ở khắp các quốc gia. Chủ trương vận động toàn dân không ăn thịt chó vừa ra đời đã được nhiều người hoan nghênh nhiệt liệt! Còn ở các trại chó cưng, chó cảnh, nông trại chó thì khỏi nói, chó được trân quý như vua!

Kỳ I – Khi chó chỉ là “cầy tơ”

          Theo ước tính của các tổ chức bảo vệ động vật, và Liên minh bảo vệ chó Châu Á, thì Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về sở thích ăn thịt chó, với khoảng 5 triệu con chó bị xẻ thịt mỗi năm.

Chó bị nhốt để giết thịt-Ảnh của Liên minh bảo vệ chó châu Á

Tiếp tục đọc “Phóng sự 3 kỳ “Chuyện chó thời nay””