Climate breakthrough award to a Vietnamese for the first time – BÀ NGỤY THỊ KHANH NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHÍ HẬU BREAKTHROUGH PROJECT NĂM 2019

#Climatebreakthroughweek
Nguồn: https://www.climatebreakthroughproject.org/awardee/nguy-thi-khanh/

Chúng tôi vinh dự được chia sẻ thông tin, Climate Breakthrough Project vừa công bố hai giải thưởng mới của năm 2019: Bà Ngụy Thị Khanh của Việt Nam và Ông Arief Rabik của Indonesia. Cả hai sẽ nhận được 2 triệu đô la trong ba năm tới để thiết kế và đưa ra các sáng kiến ​​toàn cầu.

Tiếp tục đọc “Climate breakthrough award to a Vietnamese for the first time – BÀ NGỤY THỊ KHANH NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHÍ HẬU BREAKTHROUGH PROJECT NĂM 2019”