Chuyện về ông già nghiên cứu điôxin bằng chim

Thứ Tư, ngày 30/12/2009

ThienNhien.Net – Mọi người biết đến ông là một trong những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về đa dạng sinh học và môi trường. Tiếng tăm của ông càng vươn xa với những giải thưởng danh giá quốc tế. Song, có một lĩnh vực đã gắn bó da diết với ông gần 40 năm nay, và công việc ấy đã trở thành một “thứ bùa định mệnh” khiến ông thể nào rời xa lĩnh vực môi trường, đó là nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc hoá học chiến tranh.


Đến với môi trường nhờ diôxin

 Cuối năm 1970, đất nước còn chia đôi miền tại ranh giới là cây cầu Hiền Lương ở vĩ tuyến 17 vắt ngang con sông Bến Hải. Bấy giờ, ông phụ trách khoa Sinh của Trường Đại học Tổng hợp, nằm ở số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Tiếp tục đọc “Chuyện về ông già nghiên cứu điôxin bằng chim”

Vo Quy, Father of Environmental Conservation in Vietnam, Dies at 87

Prof. Vo Quy was a remarkable man, a much admired environmentalist, a popular TV host who made science accessible and entertaining.  He was a generous and caring human being whose twinkling eyes and modest good humor, and his integrity, positively influenced governments and party leaders, and several generations of Vietnamese citizens.  Dr. Quy introduced many foreigners to the rich diversity of Viet Nam’s flora and fauna and instilled in everyone a sense of personal responsibility for the preservation of this fragile environment. He was a determined but temperate leader in the struggle to understand the damage caused by Agent Orange and to seek justice for those affected by its consequences.

Chuck Searcy

New York Times

ASIA PACIFIC | OBITUARY

Vo Quy, Father of Environmental Conservation in Vietnam, Dies at 87

By MIKE IVES

Vo Quy, center, checking plant samples in central Vietnam in 1996. Dr. Quy was well known for his pioneering studies on Vietnam’s wildlife. Credit Kathy Wilhelm/Associated Press

HONG KONG — In the early 1960s, a young ornithologist successfully persuaded Vietnam’s top leaders, including its founding president, Ho Chi Minh, to designate a tract of land near the capital as the country’s first national park.

“They listened to this guy who goes out and watches birds,” said Pamela McElwee, an associate professor at Rutgers University who is an expert on Vietnam’s environmental history. “I think that’s a sign of how significant he was.”

Tiếp tục đọc “Vo Quy, Father of Environmental Conservation in Vietnam, Dies at 87”