Head of U.S. Pacific Command urges democracy in Thailand

Japan times

AP Feb 14, 2017

The highest-ranking U.S. military official to visit Thailand since a 2014 coup urged the country to restore democracy, saying Tuesday that America needs “a strong and stable ally” in Southeast Asia.

Adm. Harry Harris, the head of the U.S. Pacific Command, spoke at the start of the annual Cobra Gold joint military exercises, the largest in the Asia-Pacific region.

The U.S. is vying with an increasingly powerful China for influence in Asia.

“We look forward to Thailand’s reemergence as a flourishing democracy because we need Thailand as a strong and stable ally,” Harris said. “We need Thailand to get back to being the regional and global leader that it always has been.”

Twenty-nine countries, including China, India and Malaysia, are participating in or observing the exercises.

continue reading on Japan times

Thêm một chiếc đũa tách khỏi “bó đũa” ASEAN

ANTG – 14:20 07/11/2016

Các thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang ngày càng bị “tranh giành” bởi các nước lớn trong khu vực và trên thế giới. Việc Malaysia “chuyển hướng” mạnh mẽ sang Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh 6 ngày (từ 30-10) của Thủ tướng Najib Razak cho thấy Trung Quốc đang sử dụng kinh tế như một thứ “sức mạnh mềm” để áp vào nhiều quốc gia Đông Nam Á, khu vực mà chính họ đang dùng “sức mạnh cứng” để hiện thực hóa tham vọng bành trướng trên Biển Đông.

Bản đồ thế giới của bá quyền Trung Quốc

  • STEVEN W. MOSHER
  • VHNA – Thứ sáu, 12 Tháng 9 2014 06:06

Lời Người Dịch:

Bài dịch dưới đây là một Chương trong quyển sách nhan đề Bá Chủ: Kế Hoạch Của Trung Quốc Để Thống Trị Á Châu và Thế Giới, xuất bản năm 2000, và được Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Dana Rohrabacher đánh giá là “có giá trị hơn cả các sự thuyết trình của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA)”. Tiếp tục đọc “Bản đồ thế giới của bá quyền Trung Quốc”

US-Asean relations: From rebalance to reset?

President Obama putting his hands together before bowing at the end of his address on the sidelines of the Asean Summit in Vientiane, Laos, in September. While his presidency has seen significant engagement with the 10-nation bloc, much could change, thanks to the uncertainty of his succession. PHOTO: REUTERS

In the second of a two-part series, scholars from the Iseas -Yusof Ishak Institute evaluate the legacy of outgoing US President Barack Obama in South-east Asia, and look to the challenges for the incoming administration after the Nov 8 presidential election.

On Friday, we featured perspectives on Indonesia, Malaysia and the Philippines.

Today, we offer viewpoints on Thailand, Vietnam, and US engagement with Asean. Tiếp tục đọc “US-Asean relations: From rebalance to reset?”