Donald Trump speaks directly to Taiwan’s Tsai Ing-wen

ALJAZEERA

Donald Trump speaks directly to Taiwan’s Tsai Ing-wen

President-elect speaks with Taiwan’ leader in a break from the US’ “one China” policy triggering protest from Beijing.

US President-elect Donald Trump has spoken with Taiwanese President Tsai Ing-wen, in a major break with Washington’s policy on China, triggering protest from Beijing.

During Friday’s discussion, Trump and Tsai noted “the close economic, political and security ties” between Taiwan and the United States, according to the president-elect’s transition team. Tiếp tục đọc “Donald Trump speaks directly to Taiwan’s Tsai Ing-wen”

Bản đồ thế giới của bá quyền Trung Quốc

  • STEVEN W. MOSHER
  • VHNA – Thứ sáu, 12 Tháng 9 2014 06:06

Lời Người Dịch:

Bài dịch dưới đây là một Chương trong quyển sách nhan đề Bá Chủ: Kế Hoạch Của Trung Quốc Để Thống Trị Á Châu và Thế Giới, xuất bản năm 2000, và được Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Dana Rohrabacher đánh giá là “có giá trị hơn cả các sự thuyết trình của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA)”. Tiếp tục đọc “Bản đồ thế giới của bá quyền Trung Quốc”