VN sẽ thế nào nếu TQ đặt căn cứ ở Campuchia?

VN Youtuber – 24 thg 7, 2019

Tuần này, truyền thông loan tin rằng Campuchia có thể đã bí mật ký thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream, đồng thời một dự án quy mô khác ở Dara Sakor cũng bị nghi ngờ là nhằm phục vụ mục đích quân sự.

Main Thai insurgent group renews conditional peace talks offer

BANGKOK: One of the main separatist groups fighting an insurgency in Southern Thailand on Monday renewed a conditional offer to enter peace talks with the government.Barisan Revolusi Nasional (BRN) is thought by observers to be the main faction responsible for the decades-old insurgency in the Muslim-majority southern provinces of Yala, Pattani and Narathiwat.

The conflict has claimed more than 6,500 lives since it escalated in 2004. Tiếp tục đọc “Main Thai insurgent group renews conditional peace talks offer”