Why green growth is the key to Southeast Asia’s future

By Vaidehi Shah

NCCS – The “grow now, clean up later” approach which has dominated economic development for the past century just isn’t working anymore as multiple environmental crises prove. Green growth may be a better way forward for Southeast Asia and the world.

Solar panels on Sumba Island, Indonesia. Over 8.1 million people are now working in renewable energy worldwide. Image: Asian Development Bank, CC BY-NC-ND 2.0.

Multiple environmental crises facing the planet today such as climate change and dwindling resources send a clear message to the global community: “Business-as-usual” ways of production and consumption are no longer acceptable. Tiếp tục đọc “Why green growth is the key to Southeast Asia’s future”

Người có tầm nhìn của Thái Lan xây dựng ngành công nghiệp mặt trời với thúc đẩy từ IFC như thế nào

English: How Thailand’s Solar Power Visionary Built an Industry with a Boost from IFC

Image

TIÊU ĐIỂM

– Một trong những người chiến thắng giải thưởng – UN Momentum for Change – Động lực cho sự thay đổi của LHQ năm nay đang thay đổi hoàn toàn công suất năng lượng tái tạo của Thái Lan với các trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn.

– Để có được nguồn tài chính liên tục cho những thứ mà lúc đó là một ngành công nghiệp mới của nước này, bà đã làm việc với Tập đoàn tài chính Quốc tế (IFC) của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Công nghệ sạch để sử dụng nguồn tài chính tổng hợp.

– Dự án nâng công suất năng lượng sạch đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở một trong những vùng nghèo nhất của Thái Lan.

Ngân hàng Thế giới – thị trường năng lượng mặt trời của Thái Lan đã bế tắc trong năm 2008, với năng lượng mặt trời chiếm ít hơn 2 MW công suất lắp đặt. Mặc dù, chi phí công nghệ đã giảm, và chính phủ đã bắt đầu có ưu đãi khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Wandee Khunchornyakong, một giám đốc điều hành sản xuất pin năng lượng mặt trời (đã về hưu), đã nhìn thấy tiềm năng.

Bà muốn giúp giảm sự phụ thuộc của Thái Lan vào năng lượng nhập khẩu, và bà tin rằng bà có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở một trong những vùng nghèo nhất của đất nước cùng một lúc bằng cách xây dựng các trang trại năng lượng quy mô nhỏ.

Tài trợ từ Công ty Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới đã cho Công ty năng lượng mặt trời (SPCG) của bà một lực đẩy cần thiết để thu hút các nhà đầu tư vào một sân chơi mới được kiểm chứng ở Thái Lan. Tiếp tục đọc “Người có tầm nhìn của Thái Lan xây dựng ngành công nghiệp mặt trời với thúc đẩy từ IFC như thế nào”

How Thailand’s Solar Power Visionary Built an Industry with a Boost from IFC

Image

Courtesy of Solar Power Company Group

STORY HIGHLIGHTS
  • One of the winners of this year’s UN Momentum for Change awards has been transforming Thailand’s renewable energy capacity with utility-scale solar farms.
  • To get finance flowing for what was then a new industry in the country, she worked with the World Bank Group’s International Finance Corporation (IFC) and the Clean Technology Fund to access blended finance.
  • The project is increasing clean energy capacity while helping drive economic growth in one of Thailand’s most impoverished regions.

Worldbank – Thailand’s solar power market was at a standstill in 2008, with solar energy accounting for less than 2 MW of installed capacity. Technology costs were falling, though, and the government was starting incentives for renewable energy developers. Wandee Khunchornyakong, a retired solar panel manufacturing executive, saw potential. Tiếp tục đọc “How Thailand’s Solar Power Visionary Built an Industry with a Boost from IFC”