A Stroll Along Saigon’s Tet Flower Streets in the 1960s

saigoneer.com

Flowers never go out of fashion.

 Along with banh tet, fireworks and red envelopes filled with lucky money, no visual represents the Tet holiday in Vietnam more than fresh flowers. Symbolizing wealth and passionate love, they adorn alters and tables as colorful manifestations of the joy that the Lunar New Year ushers into people’s homes.

In Saigon, the ochna integerrima (Vietnamese mickey-mouse plant) are most common thanks to their preference for hot, sunny climates, while the north’s gloomy growing season ushers in peach flowers and marumi kumquat. Farmers in the Mekong Delta fastidiously tend to the plants for months in the lead-up to the holiday, and to meet demand, Vietnam has even taken to importing them from abroad

For decades, temporary flower markets have opened in response to every household’s desire to purchase the verdant delights. In these photos taken in the 1960s, one can observe Saigon’s stylish citizens mingling with vendors at one such market. The holiday atmosphere provides an opportunity for shoppers to wear their snazziest outfits and pose for photos amongst the rows of flowers. 

Tiếp tục đọc “A Stroll Along Saigon’s Tet Flower Streets in the 1960s”

Sài Gòn của tôi, 50 năm trước

sg1

Tác Giả: Nguyễn Đạt

Ðặt chân tới Sài Gòn năm 1954 [vậy bài này viết khoảng 2004.], lúc ấy tôi là đứa bé 9 tuổi, theo gia đình từ miền Bắc di cư vào miền Nam tự do. Ký ức của đứa bé 9 tuổi hẳn nhiên không thể ghi nhận được gì nhiều; nhưng đứa bé lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn từ thuở ấy tới bây giờ, đã giúp tôi dễ dàng gợi dậy trong ký ức, ít nhất là những hình ảnh đậm nét của Sài Gòn, 50 năm về trước.

Ấn tượng về Sài Gòn trong tôi từ lúc ấy tới bây giờ cũng không phai nhạt bao nhiêu, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Ấn tượng sâu đậm, bởi Sài Gòn những ngày tháng ấy quá mới lạ trong tâm trí tôi, đứa trẻ đã trải qua một đoạn đời ấu thơ tại Hà Nội.

Ðiều đầu tiên tôi nhận biết lúc ấy, tôi nói với cha tôi, là Sài Gòn có vẻ rất Tây so với Hà Nội. Cha tôi bảo, bởi vì một trăm năm Pháp thuộc, Sài Gòn và miền Nam là thuộc địa; trong khi Hà Nội của miền Bắc là bảo hộ. Tiếp tục đọc “Sài Gòn của tôi, 50 năm trước”