Điện hạt nhân tại Việt Nam – thách thức và biện pháp thay thế

GREENID

Giới thiệu
Với tài liệu kiến nghị chính sách này, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp kịp thời những thông tin có giá trị để các đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách tham khảo trước khi đưa ra quyết định quan trọng và có tác động lâu dài đối với phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam. Theo tinh thần đó, tài liệu này sẽ cung cấp thông tin khoa học và xác thực liên quan tới các vấn đề khác nhau cần phải được xem xét một cách cẩn trọng trong tất cả các giai đoạn phát triển của điện hạt nhân, từ bước quy hoạch đến ngừng vận hành, tháo dỡ và xử lý chất thải. Tài liệu này được biên soạn dựa trên những thông tin khoa học và các kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của các nước Đức, Nhật Bản và Nam Phi.

Những kiến nghị đưa ra trong tài liệu này được tổng hợp từ kết quả của các nghiên cứu, chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm gần đây tại Cộng hòa Liên bang Đức và hai hội thảo khoa học về “Phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam và trên thế giới” được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2016. Hội thảo có sự tham gia của nhiều bên liên quan bao gồm các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành liên quan và các chuyên gia.

Những nội dung chính trong tài liệu này bao gồm các chủ đề như sau:
1. Quản lý nhà nước đối với điện hạt nhân;
2. Các tác động xã hội và môi trường của điện hạt nhân;
3. Chi phí vòng đời và quản lý chất thải; và
4. Các lựa chọn thay thế cho Việt Nam. Tiếp tục đọc “Điện hạt nhân tại Việt Nam – thách thức và biện pháp thay thế”

An ninh mạng tại cơ sở điện hạt nhân dân sự: Hiểu về các rủi ro

ENGLISH: Cyber Security at Civil Nuclear Facilities: Understanding the Risks

Theo một báo cáo mới của Chatham House, nguy cơ xảy ra tấn công mạng nghiêm trọng vào các cơ sở hạ tầng hạt nhân dân sự đang lớn dần, khi các cơ sở ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các hệ thống kỹ thuật số và tăng mức độ sử dụng phần mềm thương mại hàng loạt sẵn có.

Báo cáo cho thấy xu hướng số hóa kết hợp với sự thiếu nhận thức ở cấp điều hành về các rủi ro liên quan, nghĩa là nhân viên nhà máy hạt nhân có thể không nhận ra ở mức độ đầy đủ về những nguy cơ về an ninh mạng ở nhà máycủa họ, do đó không chuẩn bị đầy đủ để đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Workers of Korea Hydro and Nuclear Power Co participate in an anti-cyber attack exercise at the Wolsong nuclear power plant in Gyeongju, South Korea. Photo by Korea Hydro and Nuclear Power Co via Getty Images.


Những phát hiện cụ thể bao gồm:

• Quan niệm thông thường rằng tất cả các cơ sở hạt nhân là ‘air gapped’ (cách ly khỏi hệ thống internet công cộng) thực ra chỉ là lời đồn. Những lợi ích thương mại từ việc kết nối internet nghĩa là một số cơ sở hạt nhân hiện nay có lắp đặt kết nối VPN, mà nhà vận hành cơ sở đôi khi không biết.

• Các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng xác định các thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng với các kết nối như vậy.

• Thậm chí, tại các cơ sở được coi là air gapped – cách ly với hệ thống internet công cộng, bộ phận bảo về này này có thể bị chọc thủng chỉ với một ổ đĩa flash.

• Những nguy cơ và lỗ hổng trong chuỗi cung ứng có nghĩa là thiết bị được sử dụng tại một cơ sở hạt nhân có nguy cơ thỏa hiệp bất kỳ lúc nào. Tiếp tục đọc “An ninh mạng tại cơ sở điện hạt nhân dân sự: Hiểu về các rủi ro”