Hối lộ, chạy chọt… rất phổ biến

12/09/2015 10:41 GMT+7

TT – Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015 trình Ủy ban Tư pháp thẩm tra ngày 11-9 đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng - Ảnh: LÊ KIÊN
Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng – Ảnh: LÊ KIÊN

Tham nhũng diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc họp, Phó tổng Thanh tra Trần Đức Lượng, thừa ủy quyền của tổng thanh tra, trình bày báo cáo của Chính phủ cho biết tình trạng nhũng nhiễu trong khu vực công còn phổ biến. Tiếp tục đọc “Hối lộ, chạy chọt… rất phổ biến”