Đánh giá hệ thống ngăn mặn vùng ven biển Cửu Long và dự án Cái Lớn – Cái Bé

Download
– từ TBKTSG
– từ CVD

Nhóm thực hiện

 Lê Anh Tuấn, PGS.TS., Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học
Cần Thơ, E-mail: latuan@ctu.edu.vn
 Nguyễn Hữu Thiện, ThS. Chuyên gia độc lập về Sinh thái, E-mail:
savingwetlands@gmail.com
 Dương Văn Ni, TS., Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại
học Cần Thơ, E-mail: dvni@ctu.edu.vn
 Nguyễn Hồng Tín, TS., Trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu
Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, E-mail: nhtin@ctu.edu.vn
 Đặng Kiều Nhân, TS.. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông
Cửu Long, Đại học Cần Thơ, E-mail: dknhan@ctu.edu.vn

Mekong Delta shifts strategy, takes advantage of benefits of flooding

Last update 08:16 | 24/01/2017
VietNamNet Bridge – In the past, Mekong Delta residents, striving to produce as much rice as possible, built closed embankments to prevent floods and cultivate third crops. But now they need floods to preserve water to fight drought and saline intrusion. vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, Vietnam net news, Vietnam latest news, Vietnam breaking news, vn news, floating houses, Mekong Delta, flood

Le Anh Tuan, deputy head of the Climate Change Research Institute under Can Tho University, said it was necessary to reconsider third-crop rice cultivation.

Tuan said many years ago, ensuring food security was the priority for the Mekong Delta.
Therefore, farmers tried to cultivate three rice crops a year to increase productivity. In order to do this, they had to build embankments to prevent floods. Tiếp tục đọc “Mekong Delta shifts strategy, takes advantage of benefits of flooding”