Phân tích thỏa thuận ExxonMobil và PetroVietnam

Chuyện ExxonMobil có lẽ không quá mới như nhiều người tưởng.

Trước hết tóm tắt hai thỏa thuận ký ngày 13/1/2017:

https://cvdvn.net/2017/06/20/thayer-background-briefing-vietnam-exxon-mobil-sign-agreements-to-develop-vietnams-largest-gas-project/

ExxonMobil và PetroVietnam Exploration Production Company ký 2 hợp đồng để khai thác dự án Cá Voi Xanh (Blue Whate) – một “head of agreement” cho khung dự án (project framework) và một “head of agreement” về giá hơi gas.

Head of agreement thì chưa phải là hợp đồng mà chỉ là một số điểm tổng quát để khai triển hợp đồng sau này.  Head of agreement do đó chưa có giá trị pháp lý của một hợp đồng.  Tuy vậy, thường nó cũng cho biết là hai bên đã rất nghiêm chỉnh làm việc với nhau.  Ở đây ta sẽ dùng chữ “thỏa thuận” cho hai heads of agreement này. Tiếp tục đọc “Phân tích thỏa thuận ExxonMobil và PetroVietnam”