Watergrabbing A Story of Water

Al Jazeera

Historically the source of many conflicts, water grabbing is the control and theft of water resources by the powerful, often at the expense of local populations and ecosystems. It can result in dispossession, displacement and ecological destruction.

In an age of dwindling resources and climate change, water is increasingly being privatised.

It is now 24 years since the United Nations designated March 22 as World Water Day.

Al Jazeera looks at water grabbing in four parts of the globe, including large-scale damming in the Omo Valley in Ethiopia, the mining industry in South Africa, inequitable water practices in Palestine/Israel and the impact of dams on people living along the Mekong River in southeast Asia.

Tiếp tục đọc “Watergrabbing A Story of Water”

MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI Ở MIỀN SÔNG TIỀN, SÔNG HẬU – GS. THÁI CÔNG TỤNG

Friday, December 9, 2016 Mekong-Cuu Long

  1. Nhập đề

Ngày nay, với thế kỷ 21, nhiều vấn đề môi sinh được đặt ra, vì dân số tăng, vì ô nhiễm, vì tài nguyên thiên nhiên thì có hạn mà sự tiêu thụ thì vô hạn; mãi đến những năm cuối cùng của thế kỷ 20, vào năm 1992, nhiều xứ họp tại  Rio ký bản thoả ước về bảo vệ tài nguyên trên trái đất, rồi đến hiệp ước Kyoto về giới hạn các sự phát thải các khí  trên bầu trời … Dĩ nhiên các đề tài  của những năm cuối thế kỷ 20 sẽ là tiền đề cho các cuộc thảo luận và thực thi để bảo vệ ngôi nhà chung của thế giới tránh khỏi các phá hủy môi sinh như phá rừng, nạn nhân mãn, thiên tai, sự liên hệ môi sinh và sức khoẻ, sự trở về thiên nhiên nối tâm linh vào khoa học.  Tiếp tục đọc “MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI Ở MIỀN SÔNG TIỀN, SÔNG HẬU – GS. THÁI CÔNG TỤNG”

Cửu Long có phải là 9 Rồng?

Mekong-Cuu Long Dec. 9, 2016

“BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA” THỨ  TƯ 02 MAR  2016

Sông Cửu Long ( người Âu Mỹ gọi là Mê Kông ) là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới. Xuất phát từ vùng núi cao tỉnh Thanh Hải ( Trung Quốc), băng qua Tây Tạng theo suốt chiều dài tỉnh Vân Nam, qua các nước Myanma,Thái Lan, Lào, Campuchia trước khi đổ vào miền Nam Việt Nam. Tiếp tục đọc “Cửu Long có phải là 9 Rồng?”

A Nation, Building

by JOHN S. ROSENBERG

MAY-JUNE 2014

Hanoi’s streets (in 2007, above) are now full of motorcycles and scooters, and shop shelves are no longer bare.

Hanoi’s streets (in 2007, above) are now full of motorcycles and scooters, and shop shelves are no longer bare. Photograph by Chau Doan/Getty Images

harvardmagazine A RECENT Monday morning, during a class on global trade, the professor reviewed the effects of nations’ limits on such commerce: tariffs, quotas, and the “voluntary” restraints exporting countries impose on their shipments to eager customers (lest protected interests in the importing area wilt). His students, arrayed in a teaching amphitheater laid out like the classrooms at Harvard Business School (HBS)—complete with laminated placards bearing each Tiếp tục đọc “A Nation, Building”