Rác ở đại dương: Thí nghiệm dòng trôi dạt của rác trên đại dương

Mô tả

Thí nghiệm mô hình hoá này được thực hiện để cho thấy khả năng hiện rõ các tảng rác trôi nổi ở đại dương. Thí nghiệm này bắt nguồn từ dữ liệu trôi dạt, các điểm phao nổi đánh dấu dung cho mục đích khoa học mà Cơ quan khí tượng quốc gia Hoa Kỳ – NOAA đã thu thập ở đại dương trong suốt 35 năm và được thể hiện bằng các điểm trắng. Do đó, nếu các điểm phao nổi tiếp tục được đưa ra cùng lúc, nên rất khó để nhìn thấy các phao cũ đã được chuyển đi đâu. Do đó, nếu tất cả các tảng trôi nổi được di chuyển tại một thời điểm, chúng ta có thể quan sát đường di chuyển của các điểm trôi nổi này. Số lượng các điểm phao nổi giảm vì một số loại không bền bằng các loại khác. Các điểm phao nổi di chuyển đến 5 vòng xoáy đã được xác định được gọi là các đường đi của rác đại dương.
Tiếp tục đọc “Rác ở đại dương: Thí nghiệm dòng trôi dạt của rác trên đại dương”

Vietnam’s Mekong Delta struggles with garbage amid lack of treatment plants

Tuoi Tre News

Updated : 03/26/2017 12:51 GMT + 7

 

A waste treatment factory in the Mekong Delta province of Ving Long
Tuoi Tre

Rubbish has turned into a perennial problem in Vietnam’s Mekong Delta as current waste treatment projects barely meet the rising demand from rapid urbanization.

Local authorities are scratching their heads over the aching issue since the existing waste treatment factories are becoming overloaded.

Vinh Long is among the very few provinces in the ‘rice bowl of Vietnam’ to have a local waste treatment facility, which was developed by Phuong Thao Joint Stock Company. Tiếp tục đọc “Vietnam’s Mekong Delta struggles with garbage amid lack of treatment plants”