Vietnam: Assessing Freedom ofthe Press

May 9, 2023
Thayer Consultancy
ABN # 65 648 097 123

We request your assessment about the state of freedom of the press in Vietnam.

Q1. Have you ever witnessed some extent of freedom of the press in Vietnam?

ANSWER: I first visited reunified Vietnam in August 1981 and have returned regularly since then. I have given numerous interviews to the Vietnamese print and online media, radio and television. As a result, I have come to know certain journalists quite well. I also appreciate the practical constraints they work under. For example, on sensitive matters like relations with China and disputes in the South China Sea, I am aware that they can quote me as a foreigner when they are not permitted to comment on the same issue. Tiếp tục đọc “Vietnam: Assessing Freedom ofthe Press”

BBC crew attacked in China and forced to sign confession

Journalist says crew trying to interview villager about land reform had cameras smashed and confiscated

A BBC camera crew reporting in China was attacked and later forced by police to apologise and sign a confession for trying to conduct an “illegal interview”, one of its reporters has said.

John Sudworth, a journalist with the BBC, and his team were attempting to interview a villager in rural China who claims her father was killed during a land dispute with the government. As they walked towards her house, a group of men blocked their way, pushed Sudworth and smashed and snatched the crew’s cameras. Tiếp tục đọc “BBC crew attacked in China and forced to sign confession”

Thị trường báo chí Việt Nam trong bối cảnh phải tái cơ cấu

Thứ Ba, 23/06/2015 14:34 (GMT+7)

Doanhnhansaigon.vn – Đất nước mở cửa cuối năm 1986, nhưng đổi mới thực sự chỉ diễn ra 10 năm sau đó.

Năm 1985, nền báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu chuyển mình khi ngoài chức năng tuyên truyền, giáo dục, manh nha chức năng phản biện, đặc biệt là phản ảnh những mặt trái của xã hội, thường được gọi là chống tiêu cực, nhưng để có một thị trường báo chí sơ khai cũng phải mất thêm 10 năm nữa.

Không thể phủ nhận báo chí đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, và ngược lại, sự đổi mới của đất nước làm cho báo chí phát triển.

Ngày nay, ngoài báo giấy, báo hình, báo nói còn có thêm báo điện tử, tất cả phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển không thua bất cứ một ngành kinh tế nào, trừ một số ít cơ quan báo chí được Nhà nước bao cấp một phần.

Đúng như chức năng của nó, cạnh tranh trong báo chí trước hết là cạnh tranh thông tin. Báo chí chính thống cạnh tranh với báo chí chính thống để có tin tức, sự kiện nhanh nhạy, chính xác nhất. Tiếp tục đọc “Thị trường báo chí Việt Nam trong bối cảnh phải tái cơ cấu”