Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát năng lượng tái tạo (DPPA): Xu hướng, lợi ích và các mô hình điển hình đang được áp dụng trên thế giới.

ERAV – Electricity Regulatory Authority of Vietnam – Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương

Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin tổng hợp kinh nghiệm quốc tế để lần lượt trả lời các câu hỏi như: Cơ chế DPPA là gì? Các lợi ích cơ chế DPPA đem lại là gì? Các mô hình của Cơ chế DPPA đang được áp dụng trên thế giới?

Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện và đơn vị phát điện năng lượng tái tạo (DPPA – Direct Power Purchase Agreement), theo kinh nghiệm quốc tế còn được biết đến như là PPA vật lý (physical PPA) hoặc PPA tài chính (financial PPA), PPA tập đoàn (corporate PPA) hoặc PPA bán lẻ (retail PPA), được áp dụng đầu tiên tại Hoa Kỳ từ năm 2008 trên cơ sở đề xuất và thúc đẩy của một số Tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Apple, T&T…có cam kết tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Tính tới cuối năm 2018, tổng công suất mua bán điện theo cơ chế DPPA tại Hoa Kỳ đã lên tới 18.141 MW (so với 650MW năm 2008), chiếm khoảng 71% tổng công suất của các dự án DPPA trên thế giới năm 2018 (khoảng 25.800 MW). Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi (EMEA) và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) hiện chiếm khoảng một phần tư thị trường DPPA còn lại, trong đó nổi lên là sự gia tăng tại các nước như Úc, Singapore và Đài Loan. Tiếp tục đọc “Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát năng lượng tái tạo (DPPA): Xu hướng, lợi ích và các mô hình điển hình đang được áp dụng trên thế giới.”