Hướng dẫn tài chính cho người làm chính sách: Năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh (P1)

>> Phần 1: Giới thiệu về Hướng dẫn Tài chính cho người làm chính sách: Năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh
>> Phần 2: Thẩm định tính khả thi cho dự án năng lượng tái tạo ở thị trường mới nổi

Giới thiệu về Hướng dẫn Tài chính

bloomberg_Hiệp định Khí hậu Paris vào tháng 12 năm 2015 tập trung chú ý vào nhu cầu huy động các dòng vốn tư nhân lớn cho vào các giải pháp khí hậu với tốc độ và quy mô cần thiết để chống lại biến đổi khí hậu ở mức độ cấp thiết.

Việc thực hiện các kế hoạch quốc gia về năng lượng sạch hoặc cơ sở hạ tầng “xanh” sẽ đòi hỏi mức độ đầu tư chưa từng có, không chỉ vì lý do khí hậu, thông qua quyết tâm đóng góp quốc gia (Nationally determined contributions – NDC), mà còn đảm bảo an ninh năng lượng và tiếp cận năng lượng cho những người thiếu thốn, cũng như cho phát triển bền vững.

Bây giờ, hơn bao giờ hết, một điều vô cùng quan trọng là các nhà hoạch định chính sách và các bên khác không-phải-nhà-tài-trợ phải cần hiểu và giao tiếp với cộng đồng tài chính để thiết lập các điều kiện hiệu quả ở cấp quốc gia, cấp mà việc đầu tư sẽ phải được thực hiện.

Là một đóng góp thực tiễn, Hướng dẫn Tài chính cung cấp cái nhìn tổng quan thực tiễn về bối cảnh tài chính – nguồn vốn, cách thị trường hoạt động, cách các giao dịch vận hành và rộng hơn nữa để thiết lập các điều khoản tài chính chung trong bối cảnh đặt ra.

Hướng dẫn này phản ánh những thay đổi gần đây về điều kiện thị trường, cơ cấu tài chính và các cuộc tranh luận chính sách có liên quan. Các chủ đề của Hướng dẫn bao gồm:

Tiếp tục đọc “Hướng dẫn tài chính cho người làm chính sách: Năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh (P1)”

Người có tầm nhìn của Thái Lan xây dựng ngành công nghiệp mặt trời với thúc đẩy từ IFC như thế nào

English: How Thailand’s Solar Power Visionary Built an Industry with a Boost from IFC

Image

TIÊU ĐIỂM

– Một trong những người chiến thắng giải thưởng – UN Momentum for Change – Động lực cho sự thay đổi của LHQ năm nay đang thay đổi hoàn toàn công suất năng lượng tái tạo của Thái Lan với các trang trại năng lượng mặt trời quy mô lớn.

– Để có được nguồn tài chính liên tục cho những thứ mà lúc đó là một ngành công nghiệp mới của nước này, bà đã làm việc với Tập đoàn tài chính Quốc tế (IFC) của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Công nghệ sạch để sử dụng nguồn tài chính tổng hợp.

– Dự án nâng công suất năng lượng sạch đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở một trong những vùng nghèo nhất của Thái Lan.

Ngân hàng Thế giới – thị trường năng lượng mặt trời của Thái Lan đã bế tắc trong năm 2008, với năng lượng mặt trời chiếm ít hơn 2 MW công suất lắp đặt. Mặc dù, chi phí công nghệ đã giảm, và chính phủ đã bắt đầu có ưu đãi khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Wandee Khunchornyakong, một giám đốc điều hành sản xuất pin năng lượng mặt trời (đã về hưu), đã nhìn thấy tiềm năng.

Bà muốn giúp giảm sự phụ thuộc của Thái Lan vào năng lượng nhập khẩu, và bà tin rằng bà có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở một trong những vùng nghèo nhất của đất nước cùng một lúc bằng cách xây dựng các trang trại năng lượng quy mô nhỏ.

Tài trợ từ Công ty Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới đã cho Công ty năng lượng mặt trời (SPCG) của bà một lực đẩy cần thiết để thu hút các nhà đầu tư vào một sân chơi mới được kiểm chứng ở Thái Lan. Tiếp tục đọc “Người có tầm nhìn của Thái Lan xây dựng ngành công nghiệp mặt trời với thúc đẩy từ IFC như thế nào”

How Thailand’s Solar Power Visionary Built an Industry with a Boost from IFC

Image

Courtesy of Solar Power Company Group

STORY HIGHLIGHTS
  • One of the winners of this year’s UN Momentum for Change awards has been transforming Thailand’s renewable energy capacity with utility-scale solar farms.
  • To get finance flowing for what was then a new industry in the country, she worked with the World Bank Group’s International Finance Corporation (IFC) and the Clean Technology Fund to access blended finance.
  • The project is increasing clean energy capacity while helping drive economic growth in one of Thailand’s most impoverished regions.

Worldbank – Thailand’s solar power market was at a standstill in 2008, with solar energy accounting for less than 2 MW of installed capacity. Technology costs were falling, though, and the government was starting incentives for renewable energy developers. Wandee Khunchornyakong, a retired solar panel manufacturing executive, saw potential. Tiếp tục đọc “How Thailand’s Solar Power Visionary Built an Industry with a Boost from IFC”