The Great Fall of China

Fear about China’s economy can be overdone. But investors are right to be nervous

Economist
Aug 29th 2015 | From the print edition

ONCE the soundtrack to a financial meltdown was the yelling of traders on the floor of a financial exchange. Now it is more likely to be the wordless hum of servers in data centres, as algorithms try to match buyers with sellers. But every big sell-off is gripped by the same rampant, visceral fear. The urge to sell overwhelms the advice to stand firm. Tiếp tục đọc “The Great Fall of China”

Bí ẩn gì sau việc phá giá đồng nhân dân tệ?

23/08/2015 06:12 GMT+7

TTCTMức độ phá giá đồng nhân dân tệ (NDT) tuần rồi tuy chưa đủ lớn nhưng ẩn chứa sau đó nhiều bí mật, đủ khiến tờ The Economist xếp sự kiện này vào loại độc đáo trong lịch sử tiền tệ thế giới, cùng với hai sự kiện phá giá thảm họa trước đây là đồng bảng Anh năm 1992 và đồng peso Argentina năm 2001-2002.

 

Đến giờ, có thể chia thành ba giả thuyết chính: (1) giả thuyết thị trường, do áp lực cung cầu thị trường nên phải thả nổi; (2) giả thuyết chính trị, thực hiện tham vọng giấc mơ Trung Hoa gấp gáp đưa NDT đủ tiêu chuẩn trở thành đồng tiền SDR (quyền rút vốn đặc biệt) của IMF; (3) giả thuyết khủng hoảng, kinh tế suy thoái phải phá giá để kích thích xuất khẩu. Tiếp tục đọc “Bí ẩn gì sau việc phá giá đồng nhân dân tệ?”

This Map Shows the Global Impact of China’s Dramatic Currency Devaluation

This Map Shows the Global Impact of China’s Dramatic Currency Devaluation

This Map Shows the Global Impact of China’s Dramatic Currency Devaluation

The plunge in the value of China’s currency, the renminbi (RMB), is shaking world markets, and almost no major index is untouched by the ripple effect. Tiếp tục đọc “This Map Shows the Global Impact of China’s Dramatic Currency Devaluation”