Blogger Anh Ba Sàm hầu toà vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước

09:03 AM – 23/03/2016 TN

Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và nhân viên dưới quyền bị cáo buộc viết 24 bài viết trên hai blog Dân quyền và Chép Sử Việt có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng; bôi nhọ các cá nhân.

blogger-anh-ba-sam-hau-toa-vi-xam-pham-loi-ich-cua-nha-nuoc
Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh Tiếp tục đọc “Blogger Anh Ba Sàm hầu toà vì xâm phạm lợi ích của Nhà nước”