Điện hạt nhân tại Việt Nam – thách thức và biện pháp thay thế

GREENID

Giới thiệu
Với tài liệu kiến nghị chính sách này, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp kịp thời những thông tin có giá trị để các đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách tham khảo trước khi đưa ra quyết định quan trọng và có tác động lâu dài đối với phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam. Theo tinh thần đó, tài liệu này sẽ cung cấp thông tin khoa học và xác thực liên quan tới các vấn đề khác nhau cần phải được xem xét một cách cẩn trọng trong tất cả các giai đoạn phát triển của điện hạt nhân, từ bước quy hoạch đến ngừng vận hành, tháo dỡ và xử lý chất thải. Tài liệu này được biên soạn dựa trên những thông tin khoa học và các kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của các nước Đức, Nhật Bản và Nam Phi.

Những kiến nghị đưa ra trong tài liệu này được tổng hợp từ kết quả của các nghiên cứu, chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm gần đây tại Cộng hòa Liên bang Đức và hai hội thảo khoa học về “Phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam và trên thế giới” được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2016. Hội thảo có sự tham gia của nhiều bên liên quan bao gồm các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành liên quan và các chuyên gia.

Những nội dung chính trong tài liệu này bao gồm các chủ đề như sau:
1. Quản lý nhà nước đối với điện hạt nhân;
2. Các tác động xã hội và môi trường của điện hạt nhân;
3. Chi phí vòng đời và quản lý chất thải; và
4. Các lựa chọn thay thế cho Việt Nam. Tiếp tục đọc “Điện hạt nhân tại Việt Nam – thách thức và biện pháp thay thế”

Nuclear Power in Vietnam: International Responses and Future Prospects

Published by American Academy of Arts and Sciences,
Cambridge, MA 02138, 2014

Download the PDF

Preface

In 2006, with the adoption of the document “Strategy for Peaceful Uses of Atomic Energy up to 2020,” Vietnam’s government officially announced its long-term plan to meet rising domestic energy consumption by including nuclear energy in its energy portfolio. The following year, another document, “Strategy Implementation Master Plan,” was released to provide further details on the roadmap that the Vietnamese government intended to follow to develop a nuclear energy program. According to the latter document, Vietnam’s nuclear program would include the construction of two 1,000 megawatt of electrical power (MWe) reactors in Phuoc Dinh in the southern Ninh Thuan province by 2015, originally scheduled to be in operation by 2020. Following this, another 2,000 MWe nuclear power plant (with two reactors) is set to be built in Vinh Hai, a seaside community 40 kilometers from Phuoc Vinh, and scheduled to come online by 2021.

Despite recent obstacles that have forced the government to delay construction on the first two nuclear plants, Vietnam is thus poised to become the first state to operate nuclear plants in Southeast Asia, outpacing countries such as Indonesia and Malaysia, which have long been interested in nuclear energy. Tiếp tục đọc “Nuclear Power in Vietnam: International Responses and Future Prospects”