Quảng Ninh: Lợi ích nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ Nâu sang Xanh

Ngày 13/3/2018, tại đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng đã họp cấp lãnh đạo lần thứ năm, tiếp tục bàn các kế hoạch bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho vùng di sản.

Chủ trì cuộc họp cấp lãnh đạo sáng kiến liên minh

Tiếp tục đọc “Quảng Ninh: Lợi ích nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ Nâu sang Xanh”

Top 10 destinations for National Day

Last update 13:00 | 25/08/2017

Here are suggestions for top 10 relaxing holiday destinations in the northern region this National Day (September 2).

top 10 relaxing destinations this national day (sept. 9) hinh 1
Sapa town has cool weather and comforting destinations including Ham Rong Mountain, Cat Cat Village, and Fansipan Mountain. Tiếp tục đọc “Top 10 destinations for National Day”