Biển Đông-Cuộc chiến quyền lực ở châu Á – Chương 5: Dầu khí ở Biển Đông

SP – [Trích] Bill Hayton- BIỂN ĐÔNG – Cuộc chiến quyền lực ở châu Á

Chương 5

Được miếng và tay không
Dầu khí ở Biển Đông

Something and Nothing
Oil and Gas in the South China Sea

Tháng 8 năm 1990, Đông Nam Á đã trở nên rất phấn khởi về việc ‘Trung Quốc trở lại’. Đã một năm kể từ khi vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn và nhiều nhân vật có ảnh hưởng nghĩ rằng đã tới lúc quay trở lại với công việc [bang giao]. Phô trương ầm ĩ, Thủ tướng Lí Bằng, một trong những người đằng sau vụ thảm sát, đã bắt tay vào một chuyến thăm khu vực 9 ngày. Tiếp tục đọc “Biển Đông-Cuộc chiến quyền lực ở châu Á – Chương 5: Dầu khí ở Biển Đông”

China’s ‘Historic Rights’ in the South China Sea: Made in America?

The Diplomat

The current understanding of “historic rights” in the South China Sea in China can be traced back to a U.S. diplomat.

Before they can consider this question, however, the tribunal judges must first consider whether they have the necessary jurisdiction. Chinese officials have argued that the question of the “U-shaped line” is fundamentally a question of territory, about which the Permanent Court of Arbitration has no right to rule. However, new research tells us that the judges should ignore such arguments. Documents in China’s own archives prove that when Chinese officials approved the U-shaped line they never intended it to be a territorial boundary. Other evidence suggests that it only became one because of the intervention of an American oilman in the 1990s. Tiếp tục đọc “China’s ‘Historic Rights’ in the South China Sea: Made in America?”