Singapore becomes a hub for Chinese tech amid US tensions

By Justin Harper Business reporter, BBC News

  • 16 September 2020 BBC
Singapore skyline

Some of China’s biggest technology firms are expanding operations in Singapore as tensions rise between Washington and Beijing.

Tiếp tục đọc “Singapore becomes a hub for Chinese tech amid US tensions”

Singapore, China sign MOU for Belt and Road Initiative dispute mediation

channelnewsasia

Singapore International Mediation Centre board member Ng Chai Ngee (left, seated) and China Council for the Promotion of International Trade Commercial Legal Services Center director-general Li Jianning signing the MOU. (Photo: Ministry of Law)

(Updated: )

“Một vành đai, Một con đường:” Có gì trong đó cho ta?

English: “One Belt, One Road:” What’s in It For Us?

Ý kiến tại hội thảo của Viện nghiên cứu biển Trung Quốc

Cầu cao tốc Beipanjiang tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc (Ảnh: Glabb / trên trang Wikimedia Commons)

Alexander Đại đế là người được cho là đã tuyên bố: “người lo hậu cần là những kẻ không hề hài hước…họ hiểu rằng nếu chiến dịch của ta thất bại, chúng là những kẻ đầu tiên ta xử tử.” Alexander Đại đế là một trong những chiến lược gia đầu tiên hiểu được tầm quan trọng của việc kết nối và cũng là người đầu tiên chỉ ra rằng chẳng có gì đáng cười về điều này. Tốc độ và độ tin cậy của việc vận chuyển và các dạng liên lạc khác có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả kinh tế cũng như đối với chiến tranh. Tiếp tục đọc ““Một vành đai, Một con đường:” Có gì trong đó cho ta?”

Singapore has consistently abided by ‘One China policy’: DPM Teo

Commenting on the “broad and longstanding relationship” between the two countries, DPM Teo said that the two countries have worked well together to advance common interests, despite different perspectives on some issues.

Both countries also have a common interest in building a peaceful and growing region, and “this is much greater than any occasional differences of views”, he added.

He said that each of Singapore and China’s Government-to-Government projects have supported China’s developmental priorities at key stages. Tiếp tục đọc “Singapore has consistently abided by ‘One China policy’: DPM Teo”