Đổi mới sáng tạo giúp trẻ điếc chuẩn bị sẵn sàng để đến trường

WB – 16 Tháng 6 Năm 2016

http://cdnapi.kaltura.com/p/619672/sp/61967200/embedIframeJs/uiconf_id/34338361/partner_id/619672?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1466060118&entry_id=0_8wu1dhpl&flashvars%5BstreamerType%5D=auto

Các em bé Điếc ở Việt Nam chia sẻ mơ ước trở thành giáo viên, bác sỹ, họa sỹ. Học ngôn ngữ ký hiệu từ những năm đầu đời giúp trẻ phát triển khả năng tối đa để theo đuổi ước mơ của mình.

Hà Nội, ngày 16/6/2016 – Gần 50 trẻ Điếc lớp 1 đã được hỗ trợ giáo dục bằng ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) từ giáo viên người Điếc và giáo viên người nghe trong năm học 2015/16 thông qua một chương trình thí điểm của Dự án Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO). Tiếp tục đọc “Đổi mới sáng tạo giúp trẻ điếc chuẩn bị sẵn sàng để đến trường”

Hỗ trợ trẻ Điếc giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu

10 Tháng 8 Năm 2015

Một dự án giúp hơn 250 trẻ em Điếc ở Việt Nam sử dụng ngôn ngữ ký kiệu và có sự chuẩn bị tốt hơn cho học tập và cuộc sống.

WB – Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ Điếc và giúp trẻ Điếc phát triển đầy đủ khả năng nhận thức

Hà Nội, 10/8/2015 – Dự án giáo dục đã giúp cho 255 trẻ Điếc dưới 6 tuổi tại 4 tỉnh/thành phố cua Việt Nam được học ngôn ngữ ký hiệu (NNKH) tại nhà, qua đó, trẻ Điếc được chuẩn bị sẵn sàng để bước vào môi trường học tập.

“Giai đoạn 6 năm đầu đời có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ” – theo bà Vũ Lan Anh, Chuyên gia về Phát triển Con người, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. “Việc hỗ trợ trẻ em Điếc phát triển khả năng nhận thức một cách hoàn chỉnh trong những năm đầu đời là rất quan trọng.” Tiếp tục đọc “Hỗ trợ trẻ Điếc giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu”