PHÁT ĐỘNG HỢP TÁC MEKONG-HOA KỲ: MỞ RỘNG SỰ THAM GIA CỦA HOA KỲ VỚI KHU VỰC MEKONG

 (Launch of the Mekong-U.S. Partnership: Expanding U.S. Engagement with the Mekong Region)

Office of the Spokeperson – Bình Yên Đông lược dịch, Mekong-Cuulong

U.S. Department of State – September 14, 2020

Hoa Kỳ, Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam tái xác nhận mối quan hệ lâu đời của mình qua việc phát động Hợp tác Mekong-Hoa Kỳ (Mekong-US Partnership (MUSP)) hôm 11 tháng 9.  Hoa Kỳ loan báo các kế hoạch, cộng tác với Quốc hội Hoa Kỳ, để gia tăng hỗ trợ cho quyền tự trị, độc lập kinh tế, cai quản tốt, và tăng trưởng khả chấp của các quốc gia đối tác Mekong, quan niệm rằng giữ gìn các giá trị nầy cũng quan trọng cho sự hoàn kết và hiệu quả của ASEAN [Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ĐNA)].

Tiếp tục đọc “PHÁT ĐỘNG HỢP TÁC MEKONG-HOA KỲ: MỞ RỘNG SỰ THAM GIA CỦA HOA KỲ VỚI KHU VỰC MEKONG”