Clay pot making village in central Vietnam

Last update 14:15 | 03/05/2016

VietNamNet Bridge – Tru Son clay pots are made entirely by hand with a turntable, a few pieces of clout and thin bamboo pieces.

Làng nghề làm nồi đất duy nhất ở xứ Nghệ

The pottery village of Tru Son is in Do Luong district of Nghe An province. This is the only village in Nghe An making earthen pots so it is also called “earthen pot village”.

Làng nghề làm nồi đất duy nhất ở xứ Nghệ Trù Sơn là làng gốm có một không hai bởi đây là nơi duy nhất còn làm ra các loại nồi bằng đất ở xứ Nghệ. Vì thế, ngoài tên Trù Sơn, nơi đây còn được gọi là làng Nồi Đất Continue reading “Clay pot making village in central Vietnam”
Advertisements