HCM City brightens up for Christmas

Last update 14:52 | 15/12/2017

HCM City’s streets are full of colourful decorations to welcome Christmas and New Year.

HCM City brightens up for Christmas, entertainment events, entertainment news, entertainment activities, what’s on, Vietnam culture, Vietnam tradition, vn news, Vietnam beauty, news Vietnam, Vietnam news, Vietnam net news, vietnamnet news, vietnamnet

Santa Claus and snowman decorations in front of buildings and shopping centres Tiếp tục đọc “HCM City brightens up for Christmas”

Ảnh hiếm về Giáng sinh ở Sài Gòn trước 1975

thukhoanghia7178.blogspot.com
Hình ảnh đầy hoài niệm về bầu không khí Giáng sinh ở Sài Gòn trước 1975 đã được nhiều phó nháy người Mỹ ghi lại…