Báo động mất cân bằng giới tính ở Việt Nam

10:36 AM – 29/06/2017 Thanh Niên

 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, hiện VN tiếp tục mất cân bằng giới tính khi sinh và dự báo sẽ để lại nhiều hệ lụy. 

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), sau 1 năm thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giai đoạn 2016 – 2020, tỷ số giới tính khi sinh của VN thay đổi không đáng kể: từ 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2015) còn 112,2/100 (theo điều tra biến động dân số 2016).

Tiếp tục đọc

Vietnam rethinks contentious two-child policy

Al Jazeera

The Communist government of Vietnam is considering changing a law that restricts most families to two children.

Adjustments to the policy may happen this year in certain parts of the country, which has been in place on and off for decades and is being blamed for a looming population problem.

“We haven’t had to make any changes to the population policy yet and I don’t think we need a big change now but amendments only,” said Le Van Cuong, a government adviser.

“Ageing population is not putting pressure on today but it will come tomorrow.” Tiếp tục đọc